Premium

Zaanstad wil huisjesmelker pas afsnijden

Zaanstad

Een goedkope woning kopen en dan verhuren, moet verboden worden. De gemeenteraad heeft donderdag besloten te onderzoeken of zoiets kan.

De raad heeft er genoeg van dat woningen opgekocht worden door huisjesmelkers die ze voor een groot bedrag verhuren. Er zijn steeds meer huizen die op die manier gebruikt worden en daarmee verdwijnen voor de gewone woningzoekende.

Zaanstad heeft in de nieuwe woonvisie al maatregelen aangekondigd tegen speculatie met nieuwbouw. De gemeenteraad deed daar donderdagavond nog een schepje bovenop. De nieuwe regel - indien mogelijk - zou moeten gelden voor huizen tot 285.000 euro.

Voorrang

Een tweede ingreep die moet helpen tegen de woningnood, is dat nieuwe sociale huurwoningen zoveel mogelijk worden gegund aan Zaanse woningzoekenden. Wethouder Songül Mutluer wil de ruimte die Zaanstad heeft om eigen inwoners voorrang te geven, maximaal benut wordt voor de nieuwbouw. Dat is net iets anders dan Marc Wit twee weken geleden vroeg. De CDA’er wilde als regel instellen dat nieuwe sociale woningen naar Zaanse starters of senioren gaan. Daarmee zou de gemeente buiten de wet opereren en dat is iets, zei Mutluer, wat een wethouder niet kan doen.

Zaanstad mag een kwart van de beschikbare woningen reserveren voor eigen inwoners. Mutluer gaat de corporaties vragen om nieuwbouw zoveel als kan via die route te verdelen. Daarbij wil ze de ruimte ook uitbreiden tot dertig procent.

Harrie van der Laan (POV) zag wel een andere manier, namelijk uit Woningnet stappen. Dan kan Zaanstad zijn eigen regels bepalen. Terwijl de raad de woonvisie nog besprak, schreef hij vlug een voorstel om de gevolgen uit te zoeken als Zaanstad besluit Woningnet de rug toe zou keren. Dat haalde het niet, maar kreeg wel de steun van het CDA. Wit is namelijk heel nieuwsgierig naar die gevolgen.

Statushouders

Het debat over meer huizen ging vooral over het verdelen van de huizen en veel minder over het bouwen ervan. In die eerste categorie viel ook het voorstel van Peter van Haasen (PVV) om de voorrang voor statushouders af te schaffen. Hij vindt het te gek dat jonge Zaankanters elf jaar op een woning moeten wachten en een vluchteling dertien weken na het verkrijgen van zijn status, gehuisvest wordt. Hij kreeg steun van POV, VVD, DZ en Liberaal Zaanstad. Niet genoeg voor een koerswijziging.

Meer nieuws uit Zaanstreek

Meest gelezen