Raad Enkhuizen stelt discussie over extra OZB uit

Raad Enkhuizen stelt discussie over extra OZB uit
Hoge kosten bij het Enkhuizer zwembad.
Enkhuizen

Inwoners van Enkhuizen kunnen niet uitsluiten dat zij de komende jaren meer belasting moeten betalen om de gemeente uit de financiële problemen te halen.

Een poging van de VVD in de gemeenteraad om lastenverzwaring voor de inwoners af te wenden door de tekst van kadernota te wijzigen, strandde gisteravond op gebrek aan steun. Waarmee de OZB als sluitpost inzet wordt van de discussie tijdens de behandeling van de begroting, eind dit jaar.

Voor de liberalen waren de ’financiële gaten’, in de kadernota sowieso een reden niet met deze nota in te stemmen. Ook had de fractie moeite met de financiering van innovatie in het sociaal domein. Zoals het er nu uitziet laat de begroting 2020 een gat van 581.000 euro zien, dat oploopt tot 1.368.000 euro in 2023. Waarbij wethouder Esther Heutink uitlegde juist richting provincie en Rijk te willen tonen dat de tekorten in het sociaal domein in 2022 en 2023 de gemeente in de problemen brengen.

Het college stelt dat OZB verhoging op den duur onontkoombaar zal zijn. ,,Anders komen we niet uit.’’ Heutink wil dat liever doen ruim vóór de komende verkiezingen. Volgens het CDA ’een kulargument’. Deze fractie is fel tegen lastenverzwaring, net als de VVD, waar SP, maar ook CU/SGP aangaven wel te kunnen leven met een paar procent extra OZB. Buurgemeenten als Stede Broec vrezen dertig procent verhoging. D66 wil pas ná een kerntakendiscussie praten over lastenverzwaring.

Brief

De raad steunde gisteravond unaniem de brief die alle West-Friese gemeenten op initiatief van de VVD richting de Tweede Kamer willen sturen. Want vrijwel iedereen verkeert financieel in zwaar weer. Een motie van HEA om de toeristenbelasting flink te verhogen haalde het niet. Wel deed Heutink de toezegging onderzoek te doen naar verhuur van woningen in de binnenstad aan toeristen, in combinatie met het mogelijk instellen van forensenbelasting.

CU/SGP had moeite met weer een nieuw parkeeronderzoek. Het parkeerprobleem in de binnenstad staan bij meer fracties op de agenda. Aangedrongen werd op spoed met het aanleggen van het parkeerterrein Flevolaan. HEA pleitte voor een autoluwe binnenstad door middel van woonerven, maar kreeg ook hiervoor de handen niet op elkaar.

Gezamenlijke zorgen waren er wel over de SED. ’Varen we nog met de bemanning op hetzelfde schip?’ Aldus de SP.

Burgemeester van Zuijlen erkende dat de doelen met de twee buurgemeenten niet zijn gehaald. HEA hield wederom een vurig pleidooi voor fusie in plaats van ambtelijke samenwerking, maar kreeg daarin geen steun.

Meerdere fracties hebben zorgen over de oplopende kosten voor het zwembad. Enkhuizen Vooruit kondigde een motie aan. Volgens wethouder Dorus Luyckx is nog niet duidelijk wie opdraait voor de kosten van het meerjaren onderhoudsplan. De open einderegeling zit de politiek dwars. De PvdA gaat een eigen voorstel indienen, met een ton voor nieuw beleid als ’speelruimte’ voor de raad.

Meer nieuws uit West-Friesland

Keuze van de redactie

Lees hier de digitale editieVolg ons