Raadsmeerderheid: Behoorlijk Bestuur en PVV willen lyceum Den Helder ’de das omdoen’

Den Helder

Willen PVV en Behoorlijk Bestuur Lyceum aan Zee ’de das omdoen’ of hebben zij het beste voor met leerlingen van wie de ouders minder draagkrachtig zijn?

Volgens CDA en GroenLinks het eerste, maar volgens PVV en BB natuurlijk het laatste. De laatste twee fracties pleiten voor financiele steun voor minima die hun kinderen in Schagen of op Texel naar het voortgezet onderwijs willen sturen.

PVV en BB wijzen er op dat de onderwijsinspectie Lyceum aan Zee als zeer zwak heeft gekwalificeerd. Ouders die het kunnen betalen, kunnen hun kinderen naar Schagen of Texel sturen. Minder draagkrachtige ouders kunnen de vervoerskosten niet betalen en goed onderwijs is daardoor voorbehouden aan de gegoede inwoners. De rest is volgens PVV en BB ’gegijzeld’ ’vanwege de monopoliepositie van Scholen aan Zee’.

GroenLinks neemt daar aanstoot aan. Fractievoorzitter Marije Boessenkool, zelf werkzaam op LAZ, vraagt zich af of de twee fracties iets hebben tegen Lyceum aan Zee. Want toen Beroepsonderwijs aan Zee negatief beoordeeld was door de inspectie, heeft zij PVV en BB niet gehoord.

Volgens Sacha Houtveen (CDA) is het een ronduit slecht voorstel dat, als het wordt aangenomen, ertoe zal leiden dat Den Helder straks minder leerlingen en minder onderwijsvoorzieningen heeft.

De suggestie dat haar fractie ’iets’ heeft tegen Lyceum aan Zee werpt Hamerslag ver van zich: ,,Waar het ons om gaat is dat iedereen gelijke kansen moet hebben op goed onderwijs.’’ De motie van PVV en BB haalde het maandagavond niet. Een motie van wantrouwen van PVV tegen wethouder Kees Visser (financiën) werd ook verworpen door een raadsmeerderheid. CDA, VVD, Pvd en Stadspartij vonden de motie een schande. Leo van Esdonk van PVV zegt dat hij slechts feiten heeft benoemd. Zo zijn de risico’s in de kadernota onvoldoende in beeld gebracht en is voor de gemeenteraad niet duidelijk welke gevolgen de voorgenomen vestiging van het stadhuis op Willemsoord heeft voor de gemeentelijke schatkist.

Meer nieuws uit Den Helder e.o.

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.