Rijk trekt miljoenen uit voor versnelling van woningbouw bij stations in Zaandam en Purmerend

Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.© Foto ANP

Roel van Leeuwen
Zaandam

Het Rijk trekt twee miljoen uit voor de ontwikkeling en versnelling van de woningbouwlocaties langs de Hoornse Lijn met de stationsgebieden Zaandam, Zaandam Kogerveld en Purmerend. Ook wordt malafide huisjesmelkerij in de Metropoolregio Amsterdam aangepakt.

Dit is een van de afspraken in een woondeal die vrijdag wordt ondertekend door minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en burgemeester Halsema van Amsterdam in haar rol als voorzitter van de Metropoolregio Amsterdam (MRA).

Het Rijk en de MRA gaan een langjarige samenwerking aan om het woningtekort terug te dringen en te zorgen voor structureel voldoende betaalbaar woningaanbod.

Met de inzet van het Rijk moeten er tot 2025 100.000 woningen kunnen worden gebouwd in de regio. De partijen gaan zoeken naar oplossingen voor het betaalbaar houden van de bestaande woningvoorraad en daarnaast wordt gekeken hoe de woningcorporaties voldoende investeringscapaciteit krijgen.

Verder ondersteunt het Rijk met expertise, aanpassing in wet- en regelgeving en geld voor pilots rond bijvoorbeeld de aanpak van malafide huisjesmelkerij. Hiervoor komt vanuit het rijk 500.000 euro beschikbaar.

Voor de aanpak van woonfraude en het beter kunnen reguleren van vakantiehuur via bijvoorbeeld AirBnB gaat de minister een wetsvoorstel indienen.

Ondanks de bouw van bijna 50.000 woningen in de regio Amsterdam in de afgelopen drie jaar zijn de prijzen blijven stijgen. Vooral jonge huishoudens zijn hiervan de dupe.

Zij kunnen bijna geen betaalbaar huis vinden. Er is een wetswijziging aanstaande waardoor corporaties makkelijker woningen voor de middenhuur kunnen bouwen en niet alleen sociale huurwoningen. Hierdoor moet de doorstroming beter op gang komen.

Woningcorporaties staan voor de opgave om jaarlijks vijfduizend sociale huurwoningen te bouwen. Tegelijkertijd moet de bestaande voorraad verduurzaamd worden. Maar uit cijfers van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw blijkt dat ongeveer de helft van de corporaties op langere termijn tegen de grenzen van de investeringscapaciteit oploopt. De minister en de regio willen samen met de corporaties werken aan oplossingen.

Ook wil de MRA ten minste drieduizend flexwoningen realiseren op de druk op de woningmarkt te verlichten. Deze woningen worden vrijgesteld van de verhuurdersheffing. De minister ondersteunt dit met een wetswijziging.

Ook komt er geld vrij voor de versnelling van de woningbouwlocaties langs de Hoornse Lijn. Met een budget van 2,9 miljoen euro van de provincies in de MRA is vorig jaar een flexibele pool van experts gestart die wordt ingezet om bouwplannen versneld te realiseren. Het Rijk draagt hier eenmalig 1 miljoen euro aan bij.

Ook krijgt de gemeente Zaanstad 500.000 euro voor pilots rond wijkvernieuwing en de ondersteuning van woningbezitters die met een stapeling aan kosten te maken hebben, bijvoorbeeld door funderingsproblemen.

Meer nieuws uit NHD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.