Het gaat niet goed met vis in de Waddenzee en de vogels vliegen door, maar er worden miljoenen uitgetrokken om dat te keren

Grote sterns op Texel.© Archieffoto René Pop

Hedzer Faber
Den Oever

Het Waddenfonds steekt meer dan tien miljoen euro in projecten die de leefomstandigheden van vogels en vissen in het Waddengebied moeten verbeteren.

Zo draagt het fonds draagt bijna 3,6 miljoen euro bij aan wat heet de Waddentools Swimway (totale kosten: 5,5 miljoen euro). Het project gaat uitgebreid onderzoeken wat de effecten zijn van alle maatregelen die eerder zijn genomen om de visstand te verbeteren.

Bekend is dat het slecht gesteld is met de visstand in de Waddenzee, stelt het Waddenfonds. De hoeveelheid vissen is de afgelopen vijftig jaar sterk afgenomen en echt grote vissen komen er bijna niet meer voor. De afgelopen jaren zijn er meerdere projecten gestart om het tij te keren.

Afsluitdijk

Met het project Waddentools Swimway wordt uitgebreid onderzocht wat de effectiviteit van deze projecten is en wat de beste maatregelen zijn om de leefomgeving van vissen in de Waddenzee te verbeteren. Zo wordt onder andere gekeken naar het effect van riffen bij de Afsluitdijk op de kraamkamerfunctie van de Waddenzee.

Het grootste bedrag gaat naar de verbetering van de leefomgeving van vogels in het Waddengebied: 7 miljoen euro. Het Waddenfonds wijst op onderzoek waaruit blijkt dat de Waddenzee een zwakke schakel is in de vliegroute van vogels. De totale kosten van het project Wij & Wadvogels van Vogelbescherming Nederland zijn 15 miljoen. Voor dat bedrag worden onder andere 62 hectare broedgebied voor steltlopers, twee broedeilanden van in totaal drie vierkante kilometer en een vogeleiland met kwelder aangelegd ten zuiden van Schiermonnikoog.

Naast de tien miljoen voor vogels en vissen, steekt het fonds ook 2,3 miljoen in de verdere ontwikkeling van de TidalKite. Deze onderwatervlieger wekt door de stroming van water duurzame energie op.

De drie grootschalige projecten zijn onderdeel van het Investeringskader Waddengebied van de drie Waddenprovincies. De totale investering is 25 miljoen euro. Het Waddenfonds neemt daarvan nu 14 miljoen voor zijn rekening.

,,De projecten zijn een mooie combinatie van concrete maatregelen voor het behoud van de ecologische waarden van de Waddenzee én voor het stimuleren van innovatie in het gebied’’, aldus voorzitter Henk Staghouwer van het Waddenfonds in een verklaring.

Meer nieuws uit NHD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.