Burgemeester Den Helder mochten vergunningen De Bierbron intrekken

Casper Duin
Den Helder

De Helderse burgemeester Schuiling stond in zijn recht toen hij vorig jaar juni de vergunningen van Ghislaine Lentz introk, hetgeen leidde tot directe sluiting van café De Bierbron.

Dat oordeelt de bestuursrechter in Alkmaar over het bezwaar dat Lentz maakte. De vergunningen werden onder meer ingetrokken vanwege schijnbeheer. Volgens de rechtbank heeft Schuiling ’zich in redelijkheid op het standpunt kunnen stellen dat Lentz niet de exploitant was’. Bovendien heeft ze ’haar verantwoordelijkheid niet genomen bij een gewelds- incident in de Bierbron’ en ’in strijd met het veiligheidsplan gehandeld’.

De samengevatte uitspraak van de rechtbank:

’De rechtbank bevestigt dat de vergunningen op goede gronden zijn ingetrokken. De vergunningen zijn ingetrokken vanwege schijnbeheer, ernstige nalatigheid bij activiteiten in het cafe die een gevaar opleveren voor de openbare orde en het niet naleven van het veiligheidsplan. De rechtbank oordeelt dat de burgemeester zich in redelijkheid op het standpunt heeft kunnen stellen dat Lentz niet de exploitant was. Zij heeft daarmee onjuiste gegevens verstrekt bij de aanvraag. Voorts is aannemelijk dat indien de burgemeester hiervan op de hoogte zou zijn geweest hij de aanvragen had geweigerd. Op grond hiervan was de burgemeester gehouden de vergunningen in te trekken.

Daarnaast oordeelt de rechtbank ook (ten overvloede) dat Lentz haar verantwoordelijkheid als exploitant niet heeft genomen bij een geweldsincident dat heeft plaatsgevonden op 3 december 2017 in het cafe. Ook op basis van deze grond heeft de burgemeester tot intrekking kunnen overgaan. Er was immers sprake van ernstige nalatigheid aan de kant van Lentz die de vrees wettigt dat voortzetting van de vergunning een gevaar oplevert voor de openbare orde.

Tot slot heeft Lentz gehandeld in strijd met het veiligheidsplan (in de veiligheidsscan heeft zij nl. aangegeven dat er zowel bij de ingang als in de onderneming gecontroleerd wordt met camera’s, dat die beelden worden opgenomen en dat de beelden 14 dagen worden bewaard: dit was niet zo.), zodat de burgemeester ook om deze reden gehouden was om over te gaan tot intrekking van de vergunning.’

Meer nieuws uit NHD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.