Verkeer in de knel in Huizen: 2,5 miljoen euro nodig voor oplossingen

Verkeer in de knel in Huizen: 2,5 miljoen euro nodig voor oplossingen
De Kerkstraat (op de voorgrond) met Keucheniusstraat (midden) en - toen nog onder reconstructie - het Prins Bernhardplein (rechts).
© Archieffoto’s: Cyclomedia/Studio Kastermans
Huizen

Met de oplossing van een flink aantal verkeersknelpunten in Huizen is, naar een ruwe schatting, in totaal zo’n 2,5 miljoen euro gemoeid. Dit is exclusief voorgestelde maatregelen ten behoeve van fietsverkeer en openbaar vervoer.

Op basis van de input van bewoners en de gemeente heeft Goudappel Coffeng een mobiliteitsplan opgesteld, een visie op verkeer en vervoer tot het jaar 2030. In de lijst met knelpunten - zichtbaar gemaakt in een ’heatmap’ - staat de te smalle en dus onveilige ’fietsstraat’ (Meentweg/Kerkstraat) onbedreigd op nummer 1. De drukte en ruimtegebrek rond deze route is een belangrijke oorzaak voor verkeersproblemen aan deze kant van het centrum.

Verkeer in de knel in Huizen: 2,5 miljoen euro nodig voor oplossingen
Wethouder Gerrit Pas ’opende’ in juni 2015 de nieuwe 'fietsstraat'.
© Archieffoto Studio Kastermans

Aan de andere kant van het centrum hebben bouwplannen invloed op het verkeer: de woningbouw aan beide zijden van de Keucheniusstraat en de bouw in de Kerkstraat (het ’Blokkerblok’). In verband met die plannen wordt erover gedacht om het profiel te versmallen. ’Hierdoor is eenrichtingsverkeer in de Kerkstraat en de Keucheniusstraat een optie’, meldt Goudappel Coffeng.

Traag en onveilig

Huizers vinden verder enkele kruispunten - met name die door verkeerslichten worden geregeld - aan de zuidkant van het centrum (Ceintuurbaan, Naarderstraat en Nieuwe Bussumerweg) ’traag en onveilig’. Gek genoeg geldt dit ook voor het Prins Bernhardplein, dat onlangs is gereconstrueerd. ’Omdat dit een belangrijke centrumtoegang is, komen hier veel verkeersstromen samen’, verklaren de verkeersdeskundigen.

Verkeer in de knel in Huizen: 2,5 miljoen euro nodig voor oplossingen
De Ceintuurbaan met centraal het kruispunt met de Nieuw Bussummerweg en de Engweg.

Het kruispunt Ceintuurbaan/Nieuwe Bussumerweg/Engweg functioneert niet goed doordat er geen ruimte is voor voorsorteervakken. De aanleg van een voorrangspleintje is nog wel een optie. Zo’n vijf ton kost de reconstructie van dit kruispunt.

Verkeer in de knel in Huizen: 2,5 miljoen euro nodig voor oplossingen
Het kruispunt van van de Nieuwe Bussumerweg en de Crailoseweg.

De doorstroming op de dicht bij elkaar gelegen kruispunten in de Crailoseweg, Nieuwe Bussummerweg/Crailoseweg en Naarderstraat kan worden verbeterd door de verkeerslichten beter op elkaar af te stemmen. Onderzoek, nieuwe software en VRI-kast kosten bij elkaar 125.000 euro.

Rotonde

De fietsoversteek op het kruipunt Eemlandweg/Melkweg is onduidelijk, constateert Goudappel Coffeng. Verder ontstaan er ’onverwachte en daarmee onveilige situaties’ doordat een rotonde en twee voorrangskruispunten in de Eemlandweg (met Melkweg, Ambachtsweg en Graaf Wichman) zo dicht bij elkaar liggen.

De beste maar lastig te realiseren oplossing: maak bij de Melkweg, de noordelijke entree van het centrum, een rotonde. Met de reconstructie van de Eemlandweg/Ambachtsweg (inclusief rotonde) is naar schatting zes ton gemoeid.

Verkeer in de knel in Huizen: 2,5 miljoen euro nodig voor oplossingen
De kruispunten van de Eemlandweg (midden) met de Ambachtsweg (voorgrond) en de Melkweg (rechts).

Op de knelpunten top-7 staan verder diverse onveilige punten op de Huizermaatweg/Bovenmaatweg. Met name de tweerichtingsfietspaden rond de rotondes zijn een punt van aandacht.

Verkeer in de knel in Huizen: 2,5 miljoen euro nodig voor oplossingen
De rotonde Gooilandweg/Haardstedelaan, met tweerichtingsfietspad.

Dat laatste gaat ook op voor de rotonde Gooilandweg/Haardstedelaan. De Haardstedelaan zelf is niet berekend op de hoeveelheid verkeer.

Ook ’t Merk - een drukke invalsroute met veel kruisend verkeer, en geregeld oponthoud - wordt door veel Huizers genoemd. Grootste knelpunt: de situatie bij ’t Merk/Gemeenlandslaan/Kruin. Met een onderzoek, de aanleg van een nieuw wegvak en de reconstructie (combineren) van de kruispunten is naar schatting 1.030.000 euro gemoeid.

De Kamperfoelie

Ten slotte vormt de veiligheid bij De Kamperfoelie aan de Delta. Dat is de enige basisschool in Huizen die aan een weg ligt waarop 50 kilometer per uur mag worden gereden. Advies: snelheidsremmende maatregel in de vorm van een plateau tussen middeneilanden.

Goudappel Coffeng adviseert diverse straten in te richten tot 30 km/uur-zone: Enkhuizerzand, Kruin (entree), Haardstedelaan, en Driftweg/Botterstraat.

Lastige keuze

Aan de Huizer gemeenteraad nu de lastige keuze: welke knelpunten moeten worden aangepakt, hoe en op welke termijn gaat de gemeente dat doen, en hoeveel geld wordt daarvoor uit de (nog steeds ruim gevulde) spaarpot gehaald?

Meer nieuws uit Gooi

Keuze van de redactie

Lees hier de digitale editieVolg ons