Netwerk van gemeenten, onderwijs en politie beschermt jongeren

Netwerk van gemeenten, onderwijs en politie beschermt jongeren
Dirk Kuipers, Hans Verschoor, Jan Nieuwenburg en Yvette Baas met een bord dat de nieuwe afspraken symboliseert.
© Foto Barend Hoekstra
Hoorn

Gemeenten, voortgezet onderwijs en politie in West-Friesland gaan nog intensiever samenwerken om te zorgen dat scholen een veilige leeromgeving zijn. Ze hebben nieuwe afspraken gemaakt om overlast, crimineel gedrag en vandalisme te voorkomen en elkaar te helpen bij zorgvragen van leerlingen en hun ouders.

Een paar maanden geleden ontstond op sociale media een vijandige sfeer tussen leerlingen van OSG en Werenfridus. Een ’digitale wijkagent’ wist snel te achterhalen wie de gangmakers waren en de scholen trokken samen op met jongerenwerkers en gemeentelijke handhavers. In een goed gesprek met leerlingen en betrokken ouders werd de lucht geklaard. ,,Zoiets kan totaal uit de hand lopen, jongeren hebben vaak niet zo in de gaten wat een oproep teweeg kan brengen’’, zegt Yvette Baas, een van de chefs van Politie Basisteam Hoorn. Het is een voorbeeld van snelle samenwerking die bijdraagt aan een veilige school.

Eerder hebben OSG en Werenfridus gezamenlijk een probleem opgelost rond het benaderen van leerlingen door jongeren die hen drugs aanboden, in een nabijgelegen parkje. Ze besloten elkaar in een werkgroepje op de hoogte te houden, bij voorbeeld van de trend om wodka in waterflesjes te doen. Dat werkgroepje was het prille begin van wat nu tot stand is gekomen.

Ook andere scholen, zoals het Martinuscollege, waren al ver met samenwerking tussen docenten, leerplichtambtenaren, hulpverlening en politie. Die samenwerking - ook bij problemen buiten de schoolmuren - is nu uitgebreid en overspant de hele regio.

De vernieuwing van de afspraken heeft ook te maken met nieuwe, technische ontwikkelingen waar scholen mee te maken krijgen, zoals pesten of stalken via sociale media, vechtpartijtjes die gefilmd worden, of kinderen die met naaktfoto’s of seksfilmpjes worden gechanteerd.

Ook scholen die dat nog niet hadden, stellen nu een veiligheidcoördinator aan en maken een ondersteuningsplan. Er zijn korte lijnen, met bij voorbeeld een jeugdagent die aanspreekpunt is. Belangrijk bij het signaleren van problemen is een verbinding tussen school en thuis, via jeugd- en gezins- of maatschappelijk werkers. Scholen worden verder ondersteund door onder meer jongerenwerk en HALT.

Burgemeester Jan Nieuwenburg van Hoorn en de Medemblikker wethouder van onderwijs Dirk Kuipers (voorzitter van de REA, het regionale samenwerkingsverband tussen gemeenten en onderwijs) zijn blij met de verbinding die wordt gelegd tussen professionals die met jongeren werken. ,,De rol van de school is vroegtijdig signaleren van problemen of zorgen en die informatie met de partners te delen. Zo helpt de school mee bij de aanpak van veiligheidsproblemen. Leerlingen en hun ouders, maar ook docenten moeten kunnen rekenen op een veilige onderwijs- en werkplek.’’

Ook Hans Verschoor, bestuursvoorzitter van het Atlascollege en vertegenwoordiger van het Bestuurlijk Overleg Voortgezet Onderwijs West-Friesland, juicht de samenwerking toe. ,,We moeten het met elkaar doen en van elkaar leren, zodat het niet nodig is iedere keer opnieuw het wiel uit te vinden.’’

Meer nieuws uit West-Friesland

Keuze van de redactie

Lees hier de digitale editieVolg ons