Premium

HOSV moet misschien weg voor nieuwe basisschool

HOSV moet misschien weg voor nieuwe basisschool
Het leegstaande Scheringamuseum, dat nooit is afgebouwd. Het is volgens Opmeer niet geschikt voor een kindcentrum.
© Foto Holland Media Combinatie/martin Menger
Spanbroek

De gemeente Opmeer heeft langer de tijd nodig voor het onderzoek naar de beste plaats voor een nieuw kindcentrum. Voor Spanbroek/Opmeer werd eerst gekeken naar één speelveld van HOSV. Nu denkt de gemeente om het hele complex te gaan gebruiken.

Dat betekent dat er eigenlijk geen plek meer is voor de voetbalclub in het gebied dat op de grens van de kernen Spanbroek en Opmeer ligt. De optie om het hele complex bij de plannen te betrekken, kwam volgens wethouder Robert Tesselaar boven drijven tijdens de inspraakreacties. „Het HOSV-complex ligt centraal, en je hebt hier veel meer ruimte nodig om alles rondom een IKC ook verkeersveilig te kunnen maken. Daarom kwam aan de orde dat alleen het B-veld onvoldoende plek bood.”

Opmeer heeft een bureau in de arm genomen om alle opties te laten bekijken. Daarbij is vooral gekeken naar de verkeersveiligheid. Bij een nieuwe basisschool is onder meer een grote parkeerstrook nodig, net als een kiss & ridestrook. Om die reden is er meer ruimte nodig, en zo is als vanzelf de optie ontstaan om beide speelvelden van HOSV in ogenschouw te nemen.

Toekomst

Probleem is dat HOSV het prima naar de zin heeft op de huidige plek. In 2003 werd besloten dat de club nog minstens dertig jaar op deze plek aan de Waterkant mag blijven. Maar, zo merken burgemeester en wethouders op, op dat moment was HOSV nog de grootste voetbalclub in Opmeer. De afgelopen jaren spelen er drie seniorenteams en vier G-voetbalteams. Er is geen ’vitale jeugdafdeling’ meer. Daarmee verandert ook de blik op de toekomst van HOSV.

„Wij zijn het er bepaald niet mee eens”, is alles wat voorzitter Jan Scheltus van HOSV hierover kwijt wil. „Er lag een prima plan omdat wij het B-veld betrekkelijk weinig gebruiken. Dus daar kan je best een school neerzetten. Maar nu komt het erop neer dat wij helemaal weg moeten.”

Het voorstel aan de gemeenteraad is om langer de tijd te nemen voor een onderzoek naar de beste oplossing. Wethouder Tesselaar: „Dat heeft niet alleen te maken met de plek, alles wijst erop dat de gemeente nog extra geld nodig heeft.”

Scheringamuseum

Het voormalige Scheringamuseum is ongeschikt. Ook het idee om in Spanbroek desnoods twee kleinere basisscholen annex een kindcentrum te plaatsen, is van tafel.

Het voorstel aan de gemeenteraad is om langer de tijd te nemen voor de juiste - en lastige -afweging. Volgens wethouder Robert Tesselaar (CDA) gaat het dan niet alleen om de vraag wat ruimtelijk gezien de beste aanpak is. Nu al staat vast dat de gemeente fors meer zal moeten investering voor twee nieuwe IKC’s; tot nu toe was het budget 12 miljoen. In het voorstel wordt al rekening gehouden met een investering tussen de 15 en 19 miljoen euro.

Teruggedraaid

Al die afwegingen staan in een stevige notitie die over de keuzes voor een nieuwe basisschool/IKC in de kernen Hoogwoud en Opmeer/Spanbroek. Twee jaar terug lag er al een besluit, maar na de verkiezingen voor de gemeenteraad is dat teruggedraaid. Er is daarna met de bewoners en schoolbesturen overlegd wat de nieuwe opties zijn.

In het onderzoek heeft de gemeente ingezet op een paar belangrijke thema’s voor de bouw van twee nieuwe, grote basisscholen waar ook de buitenschoolse opvang onderdak zal krijgen. Belangrijkste is dat het onderwijs de leidraad vormt voor de plek en het ontwerp. In Hoogwoud is dat de bestaande plek aan de Burgemeester Heymanstraat, waarbij op verzoek van bewoners de waterpartij zoveel mogelijk blijft gerespecteerd.

Alles wijst erop dat de juiste keuze voor de dubbelkern Spanbroek/Opmeer een hele zware kluif wordt. De suggestie om naar de nieuwe wijk Heerenweide te gaan valt af. Wel wordt er nog serieus gekeken naar de bestaande plek van de Bonifatiusschool in Spanbroek.

Resteert het sportcomplex van HOSV. ,,Daarover moeten we nog in gesprek met alle betrokkenen”, besluit wethouder Tesselaar. Woensdag 3 juli vergadert de politiek over de plannen.

Meer nieuws uit West-Friesland

Meest gelezen