Premium

Plan Oostzijderpark Zaandam heel dicht bij lawaai van de brandweer

Plan Oostzijderpark Zaandam heel dicht bij lawaai van de brandweer
Zaandam

De brandweer is geen ideale buurman. Voor delen van de nieuwe woonwijk Oostzijderveld worden geluidsnormen overschreden en moeten schermen en wallen het wonen draaglijk maken.

Dat blijkt uit het recent gepubliceerde bestemmingsplan voor de nieuwe woonwijk. Een adviesbureau deed in mei onderzoek naar de activiteiten van de brandweer, het lawaai dat daarbij ontstaat en de geluidsbelasting van de te bouwen woningen.

De brandweerkazerne en de woningen staan straks te dicht bij elkaar. De kazerne is een bedrijf dat in een milieucategorie hoort waarvoor een afstand van vijftig meter moet worden gehanteerd. Dat zou betekenen dat een groot deel van het bouwplan niet gerealiseerd zou kunnen worden.

Daarom krijgt een appartementencomplex aan de rand van het terrein een gevel met ramen die niet open kunnen. Ook komt er tussen dat woongebouw en het terrein van de brandweer een geluidsscherm. Aan de kant van de Heijermansstraat komt een wal van ruim drie meter hoog en bij de oefenkuil een scherm van twee meter hoog en dertig meter lang.

Verder wordt ervan uitgegaan dat het terrein opnieuw zal worden ingericht.

En dan nog treden er volgens de normen incidenteel overdag, ’s avonds en ’s nachts overschrijdingen op van de norm. Dat wordt veroorzaakt door de uitrukken van de brandweer.

Motor

Voor een van de gebouwen wordt de maximale geluidsbelasting dagelijks overschreden, als het is het maar met een enkele decibel en dan alleen in de avonduren. Dat komt omdat er bij de brandweer een motor stationair draait. De overschrijding is zo gering dat Zaanstad geen klachten verwacht. Is dat wel zo, dan moet alsnog een oplossing worden gezocht.

Het appartementenblok met de ’dove gevel’ is essentieel in het beperken van het geluid. Daarom is in het bestemmingsplan opgenomen dat het gebouw gerealiseerd moet worden voordat enkele andere wooncomplexen mogen worden gebouwd.

Over het bouwplan is dinsdag (17-20 uur) een bijeenkomst in de brandweerkazerne, voor zowel belangstellenden als omwonenden.

Meer nieuws uit Zaanstreek

Meest gelezen