Premium

Meer vrachtwagens en overlast in en rond Oude Dorp van Huizen: verbod, omleiden of ’zachte’ maatregel?

Meer vrachtwagens en overlast in en rond Oude Dorp van Huizen: verbod, omleiden of ’zachte’ maatregel?
De Vrienden van het Oude Dorp wijzen al geruime tijd op de overlast. Hier bevoorrading in de Keucheniusstraat.
© Archieffoto Vrienden van het Oude Dorp
Huizen

De toenemende overlast van vrachtwagen in en rond het Oude Dorp van Huizen moet worden aangepakt. Maar hoe? Het nieuwe mobiliteitsplan legt vier opties aan de raad voor.

Dat plan is geschreven door het externe bureau Goudappel Coffeng, in opdracht van de gemeente. Een deel van de input, met name over de diverse verkeersknelpunten, komt van inwoners. Een van stenen des aanstoots is de toename van het vrachtverkeer in en rond het Oude Dorp. Dat komt onder meer door het vrachtverkeer dat - als ’sluipverkeer’ - via het centrum van en naar het industrieterrein rijdt. ’De infrastructuur is hier niet op berekend’, concluderen de externe experts. ’En ook bewoners ervaren overlast.’

Algeheel verbod

Goudappel Coffeng komt met vier opties om de (toenemende) overlast aan te pakken. De eerste en ingrijpendste is een algeheel verbod op zwaar vrachtverkeer in het Oude Dorp. Dat is een kwestie van borden neerzetten bij alle wegen die het centrum ingaan. ’Alleen via aangevraagde ontheffing wordt het inrijden van bestemmingsvracht toegestaan.’ Dit wordt door het bureau omschreven als ’het uiterste redmiddel’. Alleen al vanwege de ’hoge administratieve last’ op het gemeentehuis, die de naar verwachting vele aanvragen voor een ontheffing met zich mee brengen.

Venstertijden

Een lichtere variant is een dergelijk verbod, maar dan alleen buiten ’venstertijden’, dus beperkt tot enkele uren per dag. Ook hiervoor kunnen bedrijven dan een ontheffing aanvragen. Dit vraagt minder inspanningen van de ambtenaren, omdat het aantal aanvragen voor een ontheffing beperkt blijft tot enkele uitzonderingen (zoals verhuiswagen en vuilniswagens). Nadeel is dat het doorgaande vrachtverkeer mogelijk blijft in tijden met minder verkeersdruk (buiten de venstertijden).

Lusje

Derde optie is de vrachtwagens via een specifieke route laten rijden. Dit houdt in dat die dan wel in maar niet door het centrum rijden. Voor de oostkant en de westkant van het centrum moet dan een route - een ’lusje’ - worden aangewezen die begint en uitkomt op respectievelijk de Eemlandweg en de Ceintuurbaan. ’Sluipen door het centrum wordt daardoor onmogelijk’, stelt Goudappel Coffeng. Nadeel is dan bestemmingsverkeer soms langere routes moet rijden. Een goede analyse van de mogelijkheden en de voor- en nadelen is noodzakelijk.

Bewegwijzering

De vierde optie is de lichtste. Geen verboden of geboden, maar eerst met ’zachte’ maatregelen proberen ’onnodig’ vrachtverkeer via andere routes te laten rijden. Dat kan door middel van (betere) bewegwijzering naar het industrieterrein, overleg met bedrijven die de overlast veroorzaken en door communicatie. In dat laatste geval zou benadrukt moeten worden dat de (sluip)route door het centrum ’nauwelijks tijdwinst’ oplevert. Deze maatregel is volgens het bureau het eenvoudigst, ’maar de vraag is of dit effectief genoeg is’.

Kentekenonderzoek

De keuze voor een van deze maatregelen hangt volgens de deskundigen af van de omvang van het vrachtverkeer en de verhouding tussen bestemmingsverkeer en doorgaand verkeer. Dit moet via een kentekenonderzoek of een cameraonderzoek onderzocht worden. ’Daarna kan met behulp van deze gegevens in overleg met ondernemers en bewoners voor de beste maatregel gekozen worden.’

Meer nieuws uit Gooi

Meest gelezen