Steeds meer forenzen door krapte woningmarkt en banengroei Amsterdam

De EMA vestigde zich het afgelopen jaar bij Sloterdijk in afwachting van nieuwbouw aan de Zuidas.

De EMA vestigde zich het afgelopen jaar bij Sloterdijk in afwachting van nieuwbouw aan de Zuidas.© EPA

Frans van den Berg
Amsterdam

De economie in de Amsterdamse regio draait nog steeds op volle toeren, maar steeds meer werkenden gaan buiten deze regio wonen. Dat komt mede door de gestegen woningprijzen. Het gevolg is wel dat het aantal forenzen toeneemt en daarmee de druk op de wegen en het openbaar vervoer.

Dat blijkt uit de Economische Verkenningen Metropoolregio Amsterdam. Vorig jaar kwamen er 52.000 nieuwe banen bij en dit jaar naar verwachting nog eens 57.000. De economie in deze regio groeit al voor het achtste jaar op rij en ligt steeds boven het landelijk gemiddelde.

Maar de grenzen van de groei zijn in zicht, zo staat in het rapport. De groei was vorig jaar nog 3,4 procent, dit jaar 2,8 procent en volgend jaar naar verwachting 2,3 procent. De wereldhandel is zwak, er zijn veel spanningen tussen landen, er is de onzekerheid over de Brexit, Schiphol zit aan het maximum aantal vluchten en de krapte op de arbeidsmarkt remt de groei.

Woningmarkt

Ook de woningmarkt vormt in toenemende mate een knelpunt. De prijzen zijn fors gestegen en de bouw kan niet voldoen aan de grote vraag. Dat geldt voor de hele metropool van 32 gemeenten, dus inclusief IJmond, Zaanstreek/Waterland, Almere, het Gooi, Haarlemmermeer en Zuid-Kennemerland. Juist voor hoger opgeleiden blijft Amsterdam een aantrekkelijke woonplaats, maar veel mensen zoeken elders hun heil.

Sinds 2017 vertrekken er zelfs meer mensen naar buiten de Metropoolregio Amsterdam, dan er komen wonen. Maar die mensen houden wel hun baan in de Metropoolregio aan, waarmee het aantal forenzen alleen maar stijgt. Hierdoor neemt de druk op de wegen en het openbaar vervoer ook verder toe. De grootste pendel komt uit de regio Utrecht/Almere, gevolgd door Zuid-Holland en de kop van Noord-Holland.

Ook binnen de Metropoolregio worden de verder van Amsterdam gelegen plaatsen steeds meer woongebieden. Dat is goed merkbaar in de regio Zuid-Kennemerland. Deze regio rond Haarlem biedt een beperkt aantal banen, maar is wel een aantrekkelijk woongebied. Veel bewoners pendelen naar Amsterdam, Amstelveen en Haarlemmermeer.

Zelfs in haven- en industrieregio IJmond vindt meer dan de helft van de bewoners werk buiten hun regio. De werkloosheid in de IJmond ligt dan ook onder het gemiddelde. Zaanstreek/Waterland groeit economisch en letterlijk steeds meer naar Amsterdam-Noord toe, waarmee die economie een impuls krijgt. De vele bouwbedrijven in die regio kunnen gaan profiteren van de energietransitie.

Buitenland

Overigens is het niet zo dat het aantal inwoners van Amsterdam aan het dalen is. Ondanks de verhuizing van Amsterdammers naar buiten de hoofdstad, is het inwonertal gestegen. Dat komt door de vestiging van buitenlandse arbeidskrachten. Zij komen af op vele openstaande vacatures. Bovendien is de arbeidsmarkt steeds internationaler geworden. De Brexit wakkert de komst van buitenlandse bedrijven en werknemers ook nog eens aan zoals bleek met medicijnagentschap EMA. Inmiddels zorgen buitenlandse vestigingen voor twintig procent van de totale werkgelegenheid in Amsterdam en de regio.

Meer nieuws uit Uitgelicht

Meest gelezen