Premium

Marcella de Kroon uit Enkhuizen pleit voor ander maaibeleid gemeente om insecten te sparen: ’Dit is moord op vlinderstand’

Marcella de Kroon uit Enkhuizen pleit voor ander maaibeleid gemeente om insecten te sparen: ’Dit is moord op vlinderstand’
Marcella de Kroon toont drie door de grasmaaier achtergelaten aronskelken.
© foto theo groot
Enkhuizen

De meeste mensen zullen wellicht blij zijn dat in de zomer steeds minder insecten te zien zijn. Dat er minder wespen zijn, maar ook minder rupsen en dus steeds minder vlinders. Marcella de Kroon ziet het met lede ogen aan. Het betekent dat de natuur achteruit gaat.

’Op en bij dit terrein dient de aanwezige flora en fauna zich zo goed mogelijk te ontwikkelen. Geen bloemen en planten plukken.’ Aldus het bord bij het natuurgebiedje langs de Gerard Brandtweg in Enkhuizen. Vreemd, vindt de Enkhuizense, dat de gemeente zelf de planten dan wel rücksichtslos plat maait.

Het verbaast haar dat in het groengebied, waar de gemeente nota bene zelf bezoekers waarschuwt op de paden te blijven en geen wilde bloemen of planten mee te nemen, de boel gewoon plat gemaaid wordt. Zo trof ze onlangs stuk gemaaide aronskelken langs het pad aan. ,,Doodzonde.’’

De Kroon houdt niet alleen van wandelen met haar hond, maar ook van de natuur. Ze loopt over het Zuiderbolwerk, door de groenstrook bij de Iepenlaan, waar koekoeksbloemen en aronskelken bloeien. Ze geniet van de bijzondere vegetatie op de ijsbaan: zegge, zomprus en waterbies en van de wilde orchideeën die langs de sloot groeien. Van de cichorei en valeriaan, maar ook van de beemdooievaarsbek.

Als lid van de KNNV, de Nederlandse Vereniging voor Veldbiologie, maakt De Kroon zich zorgen over het maaibeleid, dat momenteel in Enkhuizen wordt toegepast. Hele stukken groen en bermen waar bijzondere planten bloeiden zijn eind mei al omgehaald. Zodat de zaden niet de kans kregen zich te verspreiden.

Verkeerd tijdstip

,,Er wordt in Enkhuizen gemaaid op het verkeerde tijdstip. Je moet wel maaien, maar later, pas als planten zaad hebben gevormd en zich kunnen vermeerderen. Ze moeten meer op de vegetatie letten. Nu is te vroeg gemaaid, dan heeft het geen zin meer en hebben de insecten er niets aan.’’

,,Je hoort het overal om je heen, ecologen en biologen waarschuwen er ook voor. Je ziet veel minder insecten. Voor hen is er niets meer. Rupsen en vlinders zijn gebonden aan bepaalde planten. Als die verdwijnen, verdwijnen de rupsen en daarmee de vlinders ook. Ik heb gezien hoe langs het dijkje hele klonters rupsen zaten in de brandnetels. Daar zetten de vlinders hun eitjes op af. Als die in een keer gemaaid worden, wordt de hele rupsenstand om zeep geholpen. En daarmee ook de vlinders.’’

Gemeenten besteden het maaien uit, dat beseft De Kroon ook. Tot twee keer heeft ze al op het gemeentehuis aangeklopt om te wijzen op de gevolgen van het huidige beleid. Ze heeft zelfs een maaier aangesproken, die bij haar in de buurt aan het werk was. ,,Dan zeg ik: ’Je vermoordt de hele vlinderstand’. Het lukt zelden dat ze luisteren. Dat snap ik, ze hebben een opdracht. Van de gemeente heb ik niets meer gehoord. De vegetatie op de ijsbaan is nu helemaal plat. Vorig jaar lieten ze niet al het water weglopen. Toen ontwikkelden zich daar razendsnel moerasplanten als waterkers. Nu is het droog en wordt alles kapot gemaakt.’’

,,Gemeenten zeggen dat ze het beste voor hebben met de biodiversiteit, maar de praktijk is weerbarstiger. Ze bellen niet terug, ze mailen niet. Gemeenten zouden eigenlijk pas eind juni moeten maaien, en dan gefaseerd in stroken, zodat er altijd planten blijven staan. Dan kan het gebied zich herstellen. Als ze te vroeg afmaaien komt er geen zaad.’’

Ze hoopt dat haar noodkreet gehoord wordt. ,,Mensen moeten zich bewust worden van wat er groeit in de natuur en hoe waardevol dat is. Op deze manier wordt alles vernield. Het heeft alles met geld te maken. Ze besteden het werk uit en kijken er niet meer naar. Er is al zoveel versteend in tuinen, we moeten het hebben van de bermen en groenstroken. Als mensheid ben je afhankelijk van insecten. Dus moet je er anders naar gaan kijken. Als we ons dat niet met z’n allen beseffen, hebben we een gigantisch probleem.’’

Beschermde planten

Volgens gemeentewoordvoerster Ilma Tjeertes is met het uitvoerende bedrijf Donkergroen afgesproken dat deze zich aan de Flora- en Faunawet houdt. ,,Dat betekent dat zij om beschermde planten heenmaaien.’’ Of er voor het natuurgebiedje langs de Gerard Brandtweg nog aanvullende afspraken gelden, weet zij niet. ,,Wel is het zo dat walkanten en taluds expres slechts twee keer per jaar gemaaid worden, zodat flora en fauna zich hier de rest van het jaar kunnen ontwikkelen. Zo wordt nu bijvoorbeeld gewacht totdat het fluitekruid uitgebloeid is.’’

Vorig jaar is volgens Tjeertes te lang gewacht met het maaien bij de ijsbaan. ,,De beplanting was toen zo hoog en de grond zo drassig, dat je hier alleen nog met speciale apparatuur kon maaien. Dat is te kostbaar, dus hebben we het dit jaar anders gedaan.’’

Meer nieuws uit West-Friesland

Meest gelezen