Premium

Vrienden van ’t Gooi maken bezwaar tegen Blaricum Beach; ’gemeente en provincie hebben steken laten vallen’

Vrienden van ’t Gooi maken bezwaar tegen Blaricum Beach; ’gemeente en provincie hebben steken laten vallen’
Het strandje met zijn paviljoen heeft bewezen in een behoefte te voldoen.
Blaricum

Ze had het al aangekondigd en nu heeft de Vereniging Vrienden van ’t Gooi (VVG) de daad bij het woord gevoegd: ze heeft bezwaar aangetekend tegen de tijdelijke strandtent op het Blaricumse strandje.

De vereniging richt haar pijlen zowel op de gemeente Blaricum als op de provincie. Die hebben beide steken laten vallen bij de vergunningverlening voor de tijdelijke strandtent, menen de ’Vrienden’. Door deze nalatigheid zou de kwetsbare natuur van het NNN-gebied op het Voorland van de Stichtsebrug in gevaar worden gebracht. En dat terwijl nergens hard wordt gemaakt dat het algemeen belang daarom vraagt.

Het gaat de vereniging overigens niet alleen om het tijdelijke strandpaviljoen, maar ook om de aanleg van een nieuw, breder zandstrand, paden en verhardingen. Al die activiteiten wijken af van het geldende bestemmingsplan en had in de visie van de vereniging nooit mogen worden verleend.

Ook wijst VVG op het risico dat deze vergunning voor een tijdelijke strandtent zomaar kan gaan gelden voor zijn beoogde opvolger: een meer permanent strandpaviljoen dat het hele jaar rond open zal zijn en wordt gebouwd in afwachting van de ontwikkeling van Blaricum aan Zee. Dat laatste is het plan van ontwikkelaar Jan Geesink om een eilandje voor de kust van Blaricum aan te leggen met daarop allerlei recreatieve voorzieningen.

Lees ook: ’Nieuw paviljoen vergt nieuwe vergunning; Blaricum sjoemelt niet met regels’

Zolang dat plan financieel nog niet rond is, hebben Geesink en de gemeente de bedoeling een echt strandpaviljoen te bouwen. Met de bouw daarvan wil Geesink dit najaar beginnen. En dat zou in strijd zijn met de beheersverordening, waarin uitsluitend dag-recreatief gebruik en geen bebouwing is toegestaan.

In het bezwaarschrift stelt VVG dat een strandpaviljoen een nieuwe stedelijke ontwikkeling is buiten de rode contour (het gebied waarbinnen gebouwd mag worden) van de Provinciale Ruimtelijke Verordening. Aan die verordening had de bebouwing getoetst moeten worden en dat is volgens VVG niet gebeurd. Voorts stelt ’Vrienden’ dat de provincie geen ontheffing heeft verleend voor de strandtent in NNN-gebied. „Er zijn wel afspraken gemaakt, maar een ontheffing is er niet”, aldus de bezwaarmakers. Zij kondigen aan dat zij de provincie en de Regionale Uitvoeringsdienst zullen verzoeken handhavend op te treden tegen de strandverbreding, het volleybalveld, de paden en de overige verhardingen.

Verantwoordelijk wethouder Anne-Marie Kennis zegt behoorlijk sacherijnig te zijn geworden over het bezwaarschrift. „Ik vind dit zo vervelend voor de uitbaters van het strandpaviljoen, die zo hard werken om er een succes van te maken.” Zij ontkent dat de gemeente slordig is geweest met de verstrekking van de vergunning voor het tijdelijke strandpaviljoen. En voegt daar aan toe dat voor de bouw van het meer permanente paviljoen een aparte bouwvergunning moet worden aangevraagd. „Als die er is zullen wij daarover opnieuw in overleg gaan met de provincie.”

Lees ook: Huizers op Facebook: ’Groen van jaloezie kijk ik naar de buren’

Meer nieuws uit Gooi