Enkhuizen overspoeld door reacties op plan voor vakantiepark naast Zuiderzeemuseum

Enkhuizen overspoeld door reacties op plan voor vakantiepark naast Zuiderzeemuseum
Het huidige recreatieoord Enkhuizerzand met op de voorgrond het Zuiderzeemuseum.
© FOTO HANS VAN WEEL
Enkhuizen

De gemeente Enkhuizen heeft 72 zienswijzen binnengekregen over het ontwerpbestemmingsplan Enkhuizerzand. Daarvan zijn er 18 afkomstig van instanties en 54 van particulieren.

Dat laten B en W de gemeenteraad weten via een raadsbrief. Het merendeel van de ingediende zienswijzen gaat over de ’museale beleving’, die in het geding komt als pal naast het Zuiderzeemuseum een vakantiepark tot in het IJsselmeer wordt gebouwd.

Zorgen zijn er over het feit dat het bestemmingsplan afwijkende bebouwingsmogelijkheden toestaat ten opzichte van wat is vastgelegd in het beeldkwaliteitsplan. De wenselijkheid van het ontwerp om recreatiewoningen richting het IJsselmeer te plaatsen wordt betwijfeld, en er is vrees dat zichtlijnen in gevaar komen. Veel indieners verzoeken dan ook om een gepaste afstand tussen museum en vakantiepark.

Daarnaast is er angst dat het Enkhuizerzand haar openbare karakter verliest en zijn er zorgen over de huidige en toekomstige verkeersdruk. Daarom zijn van half mei tot nu extra verkeerstellingen uitgevoerd, die in de verdere voorstellen worden betrokken. De gemaakte opmerkingen over groen, het natuurgebied en de waterveiligheid zijn en worden besproken met provincie, Rijkswaterstaat, Hoogheemraadschap en externe adviseurs.

De komende tijd worden de zienswijzen verder beoordeeld en bekijken B en W of aanpassingen in het bestemmingsplan nodig zijn. De politiek wordt hierover geïnformeerd in aanloop naar de commissievergadering van 10 september en neemt een besluit over het bestemmingsplan in de raadsvergadering van 24 september.

Meer nieuws uit West-Friesland

Keuze van de redactie

Lees hier de digitale editieVolg ons