Premium

Dit is wat de nieuwe coalitie in Noord-Holland wil

Dit is wat de nieuwe coalitie in Noord-Holland wil
De nieuwe coalitie wil meer windmolens toestaan.
© Archieffoto
Haarlem

Er komt meer ruimte voor windmolens in Noord-Holland. Vooral in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) geldt er straks geen restrictief beleid meer. Maar ook elders in Noord-Holland kunnen er windmolens bijkomen als hiervoor breed draagvlak is.

Dit staat in het nieuwe coalitieakkoord ’Duurzaam Doorpakken’ waar de onderhandelaars van GroenLinks, VVD, D66 en PvdA hun handtekening hebben gezet. Door de samenwerking tussen deze vier partijen komt het CDA definitief buitenspel te staan.

Waar het vorige coalitieakkoord ’Ruimte voor Groei’ nog begon met een hoofdstuk over de economie, kiest de nieuwe coalitie voor het klimaat als belangrijkste speerpunt. De coalitie geeft aan stevig te willen inzetten op energiebesparing en op versnelling van de opwekking van duurzame energie.

De wet- en regelgeving voor energiebesparing bij bedrijven zal strikt worden worden gehandhaafd en de inzet van het Servicepunt Duurzame Energie zal worden verbreid met het thema circulaire economie. Ook komt er een visie op het benutten van de bodem voor warmtenetten, warmte-koudeopslag en de ondergrondse energie-infrastructuur.

Zonneakkers

Het huidige beleid voor zonne-akkers zal worden voortgezet. Wel ziet het college kansen om op meer locaties zonne-energie mogelijk te maken. Het gaat dan om het benutten van de capaciteit op daken, parkeervoorzieningen en bedrijventerreinen. Waardevolle landbouwgrond en natuurgebieden zullen worden ontzien.

De nieuwe coalitie wil de bouw van biomassacentrales tegengaan, onder meer omdat deze fijnstof uitstoten. Wel zien de partijen veel potentie in waterstof als duurzame energieoplossing voor het personen- en vrachtvervoer.

Het beleid om vooral te bouwen rond OV-knooppunten zal worden voorgezet. Wel komt er een bouwambassadeur die moet zorgen voor versnelling in de woningbouw. Buiten het MRA-gebied, wordt gekeken naar de lokale behoefte voor woningen. Als de vraag niet binnen de kernen kan worden gerealiseerd, komt er ruimte voor kleinschalige woningbouw in het landelijk gebied aan de randen van de kern. Deze woningen moeten dan wel volledig klimaatneutraal en circulair gebouwd worden en landschappelijk goed moeten worden ingepast.

Lees ook: Nieuwe coalitie Noord-Holland verrast met namen kandidaat-bestuurders

Noord-Zuidlijn

Verder komt er een onderzoek naar het doortrekken van de Noord-Zuidlijn naar Zaanstad en Purmerend. Ook zet de nieuwe coalitie zich in voor verdubbeling van het spoor tussen Alkmaar en Den Helder. De huidige voorkeursvariant voor de verbinding A8/A9 zal verder worden onderzocht. Er zal worden gekeken of het mogelijk is de weg verdiept of in een tunnel aan te leggen. Leidend bij de definitieve keuze is het behoud van de Werelderfgoedstatus van de Stelling van Amsterdam.

In de regio’s Alkmaar, Haarlem-IJmond en Gooi- en Vechtstreek moeten meer snelfietsroutes komen. Hiervoor komen extra middelen beschikbaar.

De partijen hebben ook afgesproken dat er in deze collegeperiode 3000 hectare NNN-gebied (Natuur Netwerk Nederland) wordt gerealiseerd. Verder zal het eigen risicio bij faunaschade worden verhoogd om zo prikkels te geven om ganzen snel en duurzaam te verjagen. De bouw van schuilstallen wordt toegestaan als deze passen in het landschap en een beperkte omvang hebben.

Ook wil de nieuwe coalitie de participatie van bewoners vergroten, bijvoorbeeld door het instellen van bewonerspanels.

De provinciale opcenten op de motorrijtuigenbelasting worden niet verhoogd.

Meer nieuws uit Amsterdam

Meest gelezen