Extra inzet Hoorn op wonen voor jongeren

Extra inzet Hoorn op wonen voor jongeren
Ook op Hof van Hoorn zou wonen mogelijk moeten worden.
© Foto: Cyclomedia
Hoorn

De gemeenteraad van Hoorn heeft donderdagavond ingestemd met de uitgangspunten om bij nieuwe ontwikkelingen van de stad zo veel mogelijk te streven naar het tegengaan van vergrijzing en ontgroening.

Hoorn wil een leefbare en vitale stad blijven. Geen pas op de plaats maken, maar een ’ontwikkelgemeente’ worden. Er moeten stedelijke gebieden worden ontwikkeld, waarin wonen, werken en ontspannen samenkomen. De gemeente wil daarin actiever worden. Er moeten voldoende passende en betaalbare woningen komen, liefst in de buurt van het centraal station. Ook door instroom van buiten moet de bevolking groeien.

Aan de uitgangspunten werden door een aantal fracties nog specifieke wensen toegevoegd, die brede steun kregen. Zo werd de wens onderstreept om specifiek woningbouwprojecten (laten) realiseren voor jongeren tot en met 28 jaar, ’die nu vrijwel niet aan bod komen’. Een ander amendement dat bijna unaniem werd aangenomen was het streven bedrijventerreinen, die in of bij de stedelijk gebied liggen, om te vormen naar gebieden waar ook wonen mogelijk is. Onder meer Dampten, Hof van Hoorn en Hoorn80 werden met name genoemd.

Roger Tonnaer (Fractie Tonnaer) proefde ’de sfeer dat ouderen een bedreiging vormen voor de vitale stad’, en zei dat ook voor die groep gebouwd moet worden. Wethouder Marjon van der Ven probeerde zijn zorg weg te nemen. „We willen geen ouderen wegjagen, maar wel extra inzetten op jongeren en jonge gezinnen, om vergrijzing tegen te gaan en de voorzieningen in stand te houden.”

Meer nieuws uit West-Friesland

Keuze van de redactie

Lees hier de digitale editieVolg ons