Premium

Leden panel Regiopeil.nl willen langer verlof rond bevalling

1/4

De leden van onze online-panel Regiopeil.nl zijn duidelijk. Vrouwen en mannen zouden meer verlof moeten krijgen rond de bevalling, al vindt niet iedereen dat de overheid en de werkgever daar voor op moet draaien.

De huidige regeling voor zwangere vrouwen is zestien weken verlof rondom de bevalling: maximaal zes ervoor en tien erna. We vroegen u naar wat u een goede verdeling vindt: 7 weken voor de bevalling en elf erna, dus totaal ruim achttien weken. Twee meer dan de huidige zestien. Opvallend in de uitslag is dat werkenden een hoger aantal weken aangeven dan niet-werkenden.

Voor de partner zou er ruim twaalf dagen verlof moeten zijn. Veel lezers noemen als reden dat de geboorte van een kind een ingrijpende gebeurtenis is, voor beide ouders. Vrije tijd geeft ze de mogelijkheid om aan die situatie te wennen.

Momenteel is het aantal vrije dagen partnerverlof een week (formeel: het aantal uren dat er elke week gewerkt wordt). Minister Koolmees heeft de regeling afgelopen januari verruimd van twee naar vijf dagen. In de ogen van de leden van Regiopeil dus nog te kort.

Een dag per week

Een lezer komt met een suggestie: laat de vader gedurende het bevallingsverlof van de moeder steeds een dag per week opnemen. Een ander vindt het echt een zaak voor de ouders zelf. „Als je meer vrij wilt zijn, kun je daar voor kiezen. Dat hebben wij ook gedaan. Vrouw is gestopt met werken, man heeft verlof gespaard en dat opgenomen. Het is een keuze om kinderen te willen. De kosten van dit soort zaken kunnen gezinnen prima zelf dragen.” Een ander sluit daar bij aan: „Beetje zuur dat wij geen kinderen kunnen krijgen en opdraaien voor de kosten voor ouderschapsverlof e.d. Daar moet iets tegenover staan.” Meer lezers zijn van mening dat niet de maatschappij op hoeft te draaien voor het feit dat mensen kinderen krijgen. „Zelf verantwoordelijkheid nemen voor dit soort dingen.”

Nog een suggestie: „Bij goede kraamzorg voegt partnerverlof niet zoveel toe. Je loopt elkaar eerder in de weg. Beter is het als ouders, bij voorbeeld bij kinderziektes, makkelijker snipperdagen op kunnen nemen.”

Zweden

Veel lezers verwijzen naar Zweden als voorbeeld hoe het zou moeten. Daar hebben ouders samen recht op 96 weken doorbetaald verlof na een geboorte en moet elke partner minstens 90 dagen opnemen. De rest mag aan elkaar worden doorgegeven. Zo is er het eerste jaar van het kind altijd een ouder thuis.

Nederland is middenmoter met het verlof. In Amerika is er geen betaald verlof, in Ierland en Engeland alleen met doorbetaling van een derde van het salaris. Oost-Europese landen scoren goed. Vaak recht op meer dan een jaar verlof met (gedeeltelijke) doorbetaling.

Bevrijdingsdag

Veel lezers hebben geen vrij op 5 mei. Eens in de vijf jaar is het een officiële vrije dag, maar in de cao’s is geregeld of werknemers vrij zijn of niet. Een onduidelijke situatie vinden veel lezers. Bijna 90% wil er een officiële dag van maken. Heel veel lezers willen een einde aan de onduidelijkheid. „5 mei moet echt een nationale feestdag worden, ieder jaar. Weg met dat kruideniersgesol rondom 5 mei.”

Bouwvak is achterhaald

Drie weken in de zomervakantie een hele beroepssector (de bouw) op vakantie sturen: lezers vinden het een achterhaald fenomeen. Bijna 70% van de panelleden is het eens met die stelling en 15% staat er neutraal tegenover. Slechts een op de tien lezers wil de bouwvak handhaven.

In sommige gemeenten en bedrijven wordt het opnemen van registreren van vrije dagen aan de werknemers zelf overgelaten, maar veel lezers vinden dat een stap te ver. Op de stelling dat werknemers dat zelf kunnen regelen reageert 63% met een (zeer) oneens. Een net gepensioneerde adviseur arbeidsrecht merkt op dat de bouwvak officieel niet meer in cao’s is opgenomen. De brancheorganisatie heeft een ’terugvaladvies’ voor het geval werkgever en werknemer er samen niet uitkomen wanneer er drie weken vakantie kan worden opgenomen. Want die drie aaneengesloten weken vrij, dat is wel wettelijk geregeld.

Kort verzuim

Te laat op het werk door files, even naar de tandarts, een boodschapje doen? In de meeste gevallen zijn we in werkend Nederland loyaal aan de baas en halen we de verloren uren in. Dat blijkt tenminste uit onze peiling, die we hielden onder 1400 leden van ons Regiopeil.We vroegen naar kort verzuim en maakten daarbij onderscheid tussen beroepen waar je niet zomaar even weg kunt (buschauffeur, docent) en beroepen waar dat wel mogelijk is.

In het eerste geval worden bezoekjes aan arts, tandarts, garage, opticien in bijna alle gevallen in de eigen tijd gepland: 84%. 9% van de lezers vraagt toestemming aan de leidinggevende en 2% ruilt van dienst.

Ook de mensen die hun werkplek wel even kunnen verlaten plannen dergelijke activiteiten meestal in de eigen tijd, al komt verzuim zonder registratie ook voor. Een op de vijf lezers haalt verloren uren door files of vertragingen in het openbaar vervoer niet in en 15% is ook van mening dat een bezoek aan de huisarts, tandarts of ziekenhuis in de baas zijn tijd kan gebeuren. In andere situaties (bezoek opticien, uitvaart, boodschappen, auto naar de garage) worden – als de activiteiten in de eigen tijd plaats vinden – de verloren uurtjes ingehaald.

Afzeggen

Docenten en leraren binnen het panel geven aan dat bijna alles buiten schooltijd geregeld wordt. „Anders zit er een klas zonder leerkracht.” Een tandarts verzucht dat de 24-uurs economie onmogelijke eisen aan hem stelt. „Ik ben eigen baas en moet dus patiënten afzeggen voor een bezoek aan de huisarts. Maar patiënten verwachten dat ik hen buiten werktijden behandel ’omdat ze overdag werken!’ Onmogelijk.”

Urenregistratie gaat soms ook soepel. „Je weet zelf donders goed of je te veel of te weinig uren hebt gemaakt en je bent zelf verantwoordelijk dat het werk afkomt.” Flexibiliteit ook bij mensen die overuren maken. „Ik maak zoveel overuren dat mijn werkgever er niet moeilijk over doet als ik binnen werktijd iets moet doen.”

Veel werknemers hebben de mogelijkheid om bijzonder verlof of calamiteitenverlof op te nemen. Een zzp’er vindt het prettig om over zijn eigen agenda te beschikken. „Alle tijd die ik aan andere dingen besteed, moet ik op een andere manier goedmaken. Dat gaat prima: boodschappen overdag is efficiënt, want geen rijen. En doorwerken tijdens de avondspits bespaart tijd omdat ik niet in de file sta.”

Meer nieuws uit Achtergrond

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.