Premium

Stelling: ’Gelijk loon voor man en vrouw wettelijke afdwingen’

Stelling: ’Gelijk loon voor man en vrouw wettelijke afdwingen’

Pensioenuitvoerder APG trekt de salarissen van mannen en vrouwen in gelijkwaardige functies gelijk. Maar niet alle bedrijven zijn zo voortvarend. De stelling: ’Bedrijven die de ongelijke beloning van mannen en vrouwen in dezelfde functie handhaven, zouden door wetgeving verplicht moeten worden om de ongelijkheid op te heffen.’

Stelling van de maand | rubriek

Marijke Steensma

HR-professional Poort HR: ,,Uiteraard ben ik ervoor dat mannen en vrouwen gelijk beloond worden indien ze vergelijkbaar zijn in opleiding, ervaring en dezelfde functie uitoefenen! Een wet die dit voorschrijft zou overbodig moeten zijn en is ook heel moeilijk te handhaven. Gelijke beloning is onderdeel van goed werkgeverschap. Iedere góede werkgever beloont zijn medewerkers op een eerlijke wijze. Daar past geen onderscheid tussen mannen en vrouwen. Heb je het gevoel dat er in jouw bedrijf ongelijk beloond wordt? Maak het bespreekbaar met je leidinggevende of met bijvoorbeeld de ondernemingsraad.’’

Jan Schriefer

Lid Ledenparlement FNV: ,,Ik dacht altijd dat je in Nederland voor hetzelfde werk hetzelfde verdiende. Dit blijkt echter ook in Nederland niet zo te zijn. Vrouwen verdienen gemiddeld 15% minder dan mannen, daar is 9% van te verklaren. Maar 6% gaat over beloning voor hetzelfde werk. Ongelijke beloning is bij wet verboden. Het antwoord op de stelling is dus JA! Maar die wet bestaat al, zoals zo vaak wordt er niet of onvoldoende gehandhaafd. Bedrijven moeten gelijk belonen voor dezelfde functie. Zo niet een zware boete en terugbetaling van het gemiste loon.’’

Daphne de Wild

Beleidsadviseur CNV Vakcentrale: ,,Vrouwen die voor hetzelfde werk minder verdienen dan mannen, dat klinkt natuurlijk ontzettend onrechtvaardig. Je eerste reactie is: zet er maar een wettelijk verbod op! Maar in de praktijk ligt het erg ingewikkeld. Voor een deel is de loonkloof namelijk verklaarbaar, bijvoorbeeld door een verschil in ervaring of een tijdelijke onderbreking van de loopbaan. In andere gevallen is er géén verklaring en is er daadwerkelijk sprake van discriminatie. Dat zijn zaken voor het College voor de Rechten van de Mens. Het is goed als bedrijven dit niet afwachten, maar zèlf onderzoeken of er sprake is van een loonkloof.’’

Simco Kruijer

Zelfstandig ondernemerscoach: ,,Mee eens! Ondanks de wet gelijke behandeling is er nog steeds sprake van ongelijke beloning. Dit is op geen enkele manier te rechtvaardigen. Gelijk werk zou gelijk beloond moeten worden. Een wet gelijke beloning met verplichte transparantie door de werkgever en met boetesysteem kan hopelijk de ongelijkheid opheffen. Iedereen blij!’’

Dick Pieters

Organisatiedeskundige Ignius: ,,Het is simpel. Mannen en vrouwen die hetzelfde werk doen, met gelijke arbeidsduur, opleiding en ervaring moeten ook gelijk worden beloond. Dat gaat verder dan alleen salaris, denk ook aan gratificaties, toeslagen en secundaire arbeidsvoorwaarden. Tenzij objectief gerechtvaardigd staat het de werknemer vrij om zijn/haar gelijk te halen als er in zijn/haar ogen sprake is van ongelijkheid in beloning. Dan is het goed dat er een wet (WGB m/v) is die hierin niet alleen ondersteunt, maar waarbij ook nog eens het vermoeden van de werknemer verschuift naar de plicht van de werkgever.’’

Meer nieuws uit Achtergrond

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.