Vier partijen willen spoeddebat in Staten over Tata Steel

De bouw van een hal die de grafietregens tot het verleden moet gaan laten behoren is recent gestart.© Archieffoto

Van onze verslaggever
Haarlem

CDA, SP, Partij voor de Dieren en ChristenUnie hebben naar aanleiding van het nieuws over de grafietregens rondom Tata Steel een spoeddebat aangevraagd in Provinciale Staten van Noord-Holland. „We zijn erg geschrokken van de uitslagen van het onderzoek”, aldus Dennis Heijnen (CDA).

Het onderzoek van de RIVM naar de graftietregens heeft aangetoond dat met name jonge kinderen gezondheidsrisico’s lopen bij de aanhoudende uitstoot. De stofexplosies van Tata Steel bevatten zware metalen, zoals lood, mangaan en vanadium – zeer zorgwekkende stoffen, aldus het RIVM.

De ILT (inspectie leefomgeving en transport) heeft aangekondigd naar de rechter te stappen om de provincie Noord-Holland te dwingen beter te handhaven op de uitstoot van gevaarlijke stoffen. Remine Alberts (SP) vult aan: „We maken ons ernstige zorgen over deze berichten en vragen ons af of welke rol de provincie hierin heeft gehad. Wat hebben we gedaan en vooral – wat hebben we niet gedaan? Heeft de provincie in het verleden de juiste procedures gevolgd?”

„Tata in het verleden vaker in opspraak geweest door deze grafietregens. We vragen ons af of de provincie de problemen niet eerder had moeten constateren, strengere normen had moeten stellen en eerdere had moeten aandringen op oplossingen”, aldus Fabian Zoon (Partij voor de Dieren).

Michel Klein (ChristenUnie): „Wij willen precies weten hoe het provinciale bestuur reageert op de bevindingen van het onderzoek van het RIVM.”

Afhankelijk van de antwoorden op de gestelde vragen en de uitkomsten van de lopende onderzoeken besluiten de partijen of zij een een onderzoekscommissie in willen stellen, bestaande uit leden van Provinciale Staten over het door Gedeputeerde Staten gevoerde bestuur.

Meer nieuws uit NHD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.