Gemeente Den Helder moet mogelijk twee miljoen euro schadevergoeding betalen aan onkruidbestrijder

Casper Duin
Den Helder

De gemeente Den Helder moet vanwege een foute aanbesteding mogelijk een kleine twee miljoen euro gaan betalen aan onkruidbestrijder P.C. Van der Wiel uit Beinsdorp.

De advocaat-generaal heeft de Hoge Raad recent geadviseerd tot verwerping van het cassatieberoep van de gemeente. In veruit de meeste gevallen volgt de Hoge Raad het advies van de advocaat-generaal op. De uitspraak van de Hoge Raad staat gepland op 6 september.

De partijen liggen al sinds 2011 juridisch met elkaar in de clinch over de fout. Van der Wiel had ingeschreven op de aanbesteding 'Onkruidbeheer en veegbeheer op verhardingen'. Het bedrijf werd daarbij tweede, achter het Duitse Alba.

Volgens Van der Wiel bezat de Duitse partij echter niet de benodigde certificering. Hij betoogde dat de certificering van Alba minderwaardig is. Drie deskundigen bogen zich destijds over dit punt. Twee van hen vonden dat de gelijkwaardigheid van de certificering van Alba niet aangetoond kon worden. De Noord-Hollandse onkruidbestrijder haalde op dit punt het gelijk bij de rechter. Ook in hoger beroep haalde de gemeente Den Helder bij het Hof bakzeil, waarna het in cassatie ging tegen de uitspraak.

In eerste instantie eiste het onkruidbestrijdingsbedrijf 350.000 euro van de gemeente. Die claim werd door de rechtbank in Alkmaar toegewezen. Later legde het bedrijf een claim van 1,9 miljoen euro bij de gemeente neer als schadeloosstelling voor de fout in de aanbestedingsprocedure.

Volgens de gemeente Den Helder is het nog geen uitgemaakte zaak dat zij een schadevergoeding van 1,9 miljoen euro moet gaan betalen aan Van der Wiel. ,,Deze zaak draait erom om wij onrechtmatig hebben gehandeld’’, stelt een juriste van de gemeente. ,,Het gaat niet over de schadevergoeding. Indien de Hoge Raad het advies overneemt, hebben wij dus onrechtmatig gehandeld en kan de wederpartij een procedure starten voor schadeloosstelling. Eerder eiste men 1,9 miljoen euro. Over de hoogte van het bedrag moet de rechtbank zich echter buigen. De kans dat we moeten gaan betalen is vrij groot. Maar of dat 1,9 miljoen euro is, dat valt nog te bezien.’’

Meer nieuws uit NHD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.