Premium

Moet schuurtje op gemeentegrond worden afgebroken?

Moet schuurtje op gemeentegrond worden afgebroken?
Heerhugowaard

Het moeten er heel veel zijn, bewoners wier tuin grenst aan openbaar groen waar zij een paar vierkante meter van inpikken. Vaak komen zij weg met zo’n clandestiene tuinvergroting. Zo niet de familie X uit de Rivierenwijk in Heerhugowaard. Die wordt zelfs voor de kantonrechter gesleept omdat deze de tien vierkante meter gemeentegrond achter hun tuin niet vrijwillig ontruimt.

Zaak: gevalletje landjepik

Heerhugowaard vs. familie X

www.rechtspraak.nl

ECLI:NL:RBNHO:2019:4044

De zaak begint half september 2016 met de brief dat op veel plekken in de gemeente bewoners gemeentegrond voor privédoeleinden hebben ingericht. De gemeente vermoedt dat ook de familie X dat heeft gedaan. Dat kwam aan het licht toen een tracé werd gezocht voor een warmteleiding van de energiecentrale. Of de familie X de strook maar binnen acht weken wil vrijmaken.

De familie reageert met de mededeling dat ze niet meewerkt omdat de grond door verjaring hun eigendom is geworden. Weer drie maanden later schrijft de gemeente dat de aanleg van de pijpen niet doorgaat, maar de strook tóch leeg moet.

Als er niets wordt ontruimd, daagt Heerhugowaard de familie X zomer 2018 voor de rechter. Hun advocaat onderbouwt met foto’s uit november 1993 en mei 1994 en verklaringen van vorige bewoners dat al direct na de oplevering van de huizen in 1984 de strook van tien vierkante meter bij de tuin is getrokken en er aan het einde van de tuin een schuur op is gezet. Sindsdien hebben de bewoners het stuk gemeentegrond gebruikt als waren zij de eigenaar. En zo heeft de familie X de woning in 1991 gekocht.

De gemeente Heerhugowaard heeft er meer dan dertig jaar niets tegen ondernomen. En nu is het te laat. De rechter is het met de familie X eens dat sprake is van bevrijdende verjaring volgens artikel 3:306 van het Burgerlijk Wetboek. Bevrijdende verjaring ontstaat na twintig jaar en dan maakt het niet of je je wel of niet bewust bent van het feit dat iets een ander toebehoorde. Volgens de rechter is gelet op de onomstreden foto uit 1994 het ondubbelzinnig in bezit nemen van de groenstrook door de vorige bewoners voldoende aangetoond. De verjaringstermijn van twintig jaar is voorbij en dat betekent dat de tien vierkante meter gemeentegrond allang in eigendom is overgegaan naar de bewoners, besliste hij vorige maand.

De gemeente verliest dus de rechtszaak en draait op voor de kosten. Als tegeneis vorderde de familie X dat de gemeente meewerkt aan het bij de notaris overdragen van de grond. Dat wijst de rechter af, omdat de familie X reeds eigenaar ís en de perceelgrens met het vonnis in de hand bij het kadaster kan laten aanpassen.

Wilt u reageren of heeft u hulp nodig van de ombudsman? Mail ons!

Ombudsman nieuwsbrief

Durk Geertsma en Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.

Meer nieuws uit Ombudsman

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.