Superbacterie in Zaans Medisch Centrum heeft mogelijk rol gespeeld bij overlijden patiënt

Rien Floris
Zaandam

De multiresistente NDM bacterie die al sinds 2018 huishoudt in het Zaans Medisch Centrum heeft waarschijnlijk een dodelijk slachtoffer geëist. De patiënt zou het eerste slachtoffer zijn van de bacterie in Nederland, zegt een woordvoerster.

Begin mei overleed een oudere patiënte die een ’medische geschiedenis had met meerdere aandoeningen’.

Het ziekenhuis betreurt het overlijden. „Dit is heel droevig nieuws”, zegt Annemarie Thijs, voorzitter van het beleidsteam NDM van het ZMC.

Urineweginfectie

De familie is direct ingelicht en woensdagmiddag is ook het personeel van het ZMC op de hoogte gesteld. De vrouw is vermoedelijk overleden door een urineweginfectie met de multiresistente bacterie. Dat was een complicerende factor bij de andere aandoeningen van de patiënte.

Zorgen

De inspectie gezondheidszorg en jeugd heeft zorgen over het overlijden van de patiënt en het voortduren van de uitbraak, reageert woordvoerster Eline Klooster

,,Dit sterfgeval laat zien hoe vergaand de consequenties kunnen zijn bij een uitbraak met deze zeer resistente bacterie. De inspectie verwacht dat het ziekenhuis maatregelen treft die leiden tot goede en veilige zorg voor iedere individuele patiënt. Daarbij kijken we onder andere naar de maatregelen die het ziekenhuis neemt op basis van het onderzoek naar de oorzaken van het overlijden van deze overleden patiënt.’’

New Delhi

Het draait bij de besmetting allemaal om een bacterie (Citrobacter freundii) die eerder in India en Pakistan werd gevonden.

De ’superbacterie’ draagt een enzym bij zich, het New Delhi-metallo-bèta-lactamase (NDM), dat de bacterie resistent maakt tegen veel antibiotica. De resistente NDM-bacterie kwam tot voor kort niet voor in Nederland.

Rol gespeeld

Het ZMC is volgens RIVM het enige ziekenhuis in Nederland waar deze besmetting speelt.

De aanpak van superbacteriën is een wereldwijd probleem. Volgende maand wordt in in samenwerking met de Wereldgezondheidsorganisatie in Noordwijk een internationale ministeriële conferentie over de aanpak gehouden.

Dat het in Zaandam om de NDM stam van de bacterie gaat die eerder in het ziekenhuis werd aangetroffen, is volgens deskundige infectiepreventie Karina Nolte helder.

Of dat ook de doodsoorzaak is, kan niet direct worden gesteld. „De bacterie heeft een rol gespeeld. Deze bacterie is vooral lastig en problematisch voor mensen met een sterk verminderde weerstand door medische aandoeningen”, zegt Nolte.

Expertteam

Het ziekenhuis heeft al geruime tijd een expertteam dat bovenop de bestrijding van de bacterie zit. De besmetting wordt nauwgezet gevolgd door inspectie en RIVM die volgens ZMC lovend zijn over de aanpak.

Er zijn al 15.000 tests gedaan waarbij 38 besmettingen zijn gevonden. Op dit moment zijn er geen besmette patiënten in het ziekenhuis.

Mensen die drager zijn hoeven geen nadelige gevolgen te ondervinden en de bacterie verdwijnt in veel gevallen vanzelf. „Het is een darmbacterie die tussen de gewone darmflora gaat zitten. Gezonde mensen merken er niks van”, zegt Thijs. De dragers worden door het ziekenhuis in de gaten gehouden.

Isolatie

Wekelijks worden patiënten getest om nieuwe besmettingen op te sporen en te bestrijden. Getroffen patiënten worden in isolatie verpleegd en behandeld door personeel met beschermende handschoenen en kleding.

De kamers worden ’gefogged’ zoals dat heet, met waterstofperoxide, om bacteriën te doden of met UV-licht bestraald. Ook worden de standaard hygiënemaatregelen in acht genomen.

De Zaanse besmetting is aangemeld bij het Signaleringsoverleg Zorginfecties en antimicrobiële resistentie dat in 2012 werd opgericht als meldpunt om uitbraken met resistente bacteriën in ziekenhuizen te bestrijden. „Waar de bacterie vandaan komt weten we niet. We doen er alles aan om de bacterie te vinden en te bestrijden.”

Meer nieuws uit NHD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.