Wisselend beeld bezwaarschriften bij gemeente Heemskerk

Pieter van Hove
Heemskerk

Het aantal bezwaarschriften dat vorig jaar bij Heemskerk is binnengekomen verschilt per categorie.

Op beslissingen van sociale zaken is 97 keer bezwaar gemaakt, tegen 113 het jaar daarvoor. In twaalf gevallen werd het bezwaar gedeeltelijk gegrond verklaard. Op het terrein van algemene zaken (zoals omgevingsvergunningen en handhavingen) zijn in 2018 50 bezwaarschriften ingediend, tegenover 40 stuks in 2017. Van de 50 bezwaren zijn er zes (gedeeltelijk) gegrond verklaard. Het aantal ingediende (hoger) beroepen is gedaald van 33 in 2017 naar 3 in het afgelopen jaar. De hoeveelheid klachten bleef de afgelopen jaren constant: 34 stuks in 2018 tegen 33 klachten in 2017 en 37 klachten in 2016.

Het aantal WOB-verzoekenliet een halvering zien: van 33 verzoeken in 2017 naar vijftien stuks in het afgelopen jaar.

Meer nieuws uit NHD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.