Premium

Verhuurder kun je vragen om bevriezen of verlagen van je hoge huur [video]

Verhuurder kun je vragen om bevriezen of verlagen van je hoge huur [video]

Huurders met een hoge huur en een laag inkomen kunnen soms met succes om bevriezing van de huur of zelfs huurverlaging vragen. Verhuurders stellen zich tegenwoordig welwillend op, is de ervaring van de Woonbond.

Die begripvolle houding vloeit voort uit het tweede Sociaal Huurakkoord dat de Woonbond eind 2018 heeft gesloten met Aedes, de koepel van woningcorporaties. Zij hebben afspraken gemaakt om scheefwoners met een laag inkomen en een hoge huur financieel tegemoet te komen met huurbevriezing of zelfs blijvende verlaging van de huur.

Bevriezing is aan te vragen als de huur boven de aftoppingsgrens zit: 607,46 euro voor 1- en 2-persoonshuishoudens en 651,03 euro voor huishoudens met drie of meer personen. En ook als de huur hoger is dan 720,42 euro en het inkomen te hoog is voor huurtoeslag maar lager dan 38.035 euro.

Huurverlaging kunnen huurders van een corporatiewoning (geen vrije sector!) vragen als het inkomen laag genoeg is voor huurtoeslag en de huur hoger is dan 720,42 euro. Of je huurtoeslag ontvangt, maakt niet uit.

Verhuurder kun je vragen om bevriezen of verlagen van je hoge huur [video]
© Illustratie Marc de Boer

Angst en beven

Afgelopen weken hebben veel verhuurders aangekondigd dat zij de huren per 1 juli verhogen. Veel huurders met een klein inkomen en een toch al hoge huur zullen die brief met angst en beven hebben opengemaakt. Wie in een sociale huurwoning zit en in 2017 een gezamenlijk inkomen had tot 42.436 euro kan te maken krijgen met een stijging van maximaal 4,1 procent. Wie destijds boven deze inkomensgrens zat, kan zelfs een huurverhoging van maximaal 5,6 procent krijgen. In de vrije sector is geen maximum voor huurverhogingen.

Zeker niet alle verhuurders gaan voor een maximale huuropbrengst, beklemtoont woordvoerder Marcel Trip van de Woonbond. In het Sociaal Huurakkoord is ook afgesproken dat de huren van een corporatie gemiddeld niet boven inflatie stijgen. Dat zorgt dus voor een lagere huurstijging. De bond heeft daar waardering voor, want de belastingdruk op corporaties is groot, terwijl zij ook enorm moeten investeren in klimaatmaatregelen voor hun woningbestand.

Begrip

Sociale verhuurders tonen er begrip voor dat hun doelgroep het door de almaar stijgende huren steeds moeilijker krijgt. Volgens Trip hebben vooral huurders van slecht geïsoleerde huizen vaak torenhoge woonlasten door de gestegen energieprijzen. Dat bleek ook recent uit het Meldpunt Energiealarm. Schrijnend is dat huurders soms zo’n groot deel van hun inkomen aan woonlasten kwijt zijn, dat zij de verwarming vaak uitlaten en heel weinig durven douchen. Voor hen heeft de Woonbond daarom bij het kabinet aangedrongen op compensatie voor die hoge energiekosten.

Aedes en de Woonbond hadden eigenlijk tijdelijke huurverlaging mogelijk willen maken, maar omdat ná die termijn een sterke verhoging in één keer in strijd is met de wet- en regelgeving, geeft het kabinet daar dit jaar nog geen toestemming voor. Volgend jaar mogelijk wel als de regels zijn aangepast.

De afspraken in het Sociaal Huurakkoord kunnen gunstig zijn voor wie in een sociale huurwoning van een corporatie woont - dat is tweederde van de huurders. Commerciële verhuurders hebben niet meegetekend. Ook hen kun je om bevriezing of verlaging vragen, maar Marcel Trip schat de kans dat ze dat toestaan klein in.

Op de site www.woonbond.nl kunnen huurders checken of zij voldoen aan de inkomensvoorwaarden voor bevriezing of verlaging. Als dat zo is, kunnen ze daar voor 1 juli om vragen.

Trip hoort daar positieve geluiden over terug. Toch zijn er ook verhuurders die zeggen dat het wettelijk niet mag. Dat is dus onjuist, zegt Trip. Met een voorbeeldbrief helpt de Woonbond huurders om dan uit te leggen dat het wel degelijk is afgesproken en dat het rijk ermee instemt.

Ombudsman nieuwsbrief

Durk Geertsma en Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.

Meer nieuws uit Ombudsman

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.