Premium

Woningstichting Den Helder is niet meer een van de grootste, maar wel een voordelige verhuurder

Den Helder

Na een ’gouden 2018’ concludeert directeur Robbert Waltmann van Woningstichting dat de Helderse corporatie weliswaar niet meer een van de grotere van het land is, maar wel een van de meer voordelige verhuurders.

Dat valt te lezen in het jaarverslag over 2018 dat de woningcorporatie deze maand heeft uitgebracht. Waltmann legt uit: ’Door de juridische splitsing behoort Woningstichting qua omvang niet meer tot de grote corporaties van het land, maar meer tot de middenklasse’. Die splitsing was vereist omdat de overheid wetgeving heeft gemaakt die het mogelijk maakt om commerciële activiteiten te blijven ontplooien zonder dat dit de oorspronkelijke verhuurtaak in de weg staat.

Meer nieuws uit Den Helder e.o.

Meest gelezen