Premium

Woningstichting Den Helder is niet meer een van de grootste, maar wel een voordelige verhuurder

Den Helder

Na een ’gouden 2018’ concludeert directeur Robbert Waltmann van Woningstichting dat de Helderse corporatie weliswaar niet meer een van de grotere van het land is, maar wel een van de meer voordelige verhuurders.

Dat valt te lezen in het jaarverslag over 2018 dat de woningcorporatie deze maand heeft uitgebracht. Waltmann legt uit: ’Door de juridische splitsing behoort Woningstichting qua omvang niet meer tot de grote corporaties van het land, maar meer tot de middenklasse’. Die splitsing was vereist omdat de overheid wetgeving heeft gemaakt die het mogelijk maakt om commerciële activiteiten te blijven ontplooien zonder dat dit de oorspronkelijke verhuurtaak in de weg staat.

Op beide borden - verhuur en commerciële bouwactiviteiten - weet Woningstichting hoge ogen te gooien. De gemeente Den Helder is dolblij met de dikke vinger die de corporatie in de pap heeft op het vlak van stadsvernieuwing en de transformatie van de binnenstad. Momenteel liggen diverse straten overhoop omdat er hard gewerkt wordt aan de facelift van het centrum. Daarnaast koopt Woningstichting aan de lopende band panden op in winkelstraten om zo ruimte te maken voor een compacter winkelbestand. Ook in het uitgaansgebied Koningstraat werpt dit beleid vruchten af.

2018 had volgens Waltmann een ’gouden rand’: ’Na meer dan vier jaar onzekerheid konden we begin van dat jaar de corporatie splitsen. Achter de schermen is ontzettend veel gebeurd, maar we bleven gewoon goed draaien. Daarnaast konden we de revitalisering van het stadshart voortzetten’. Dat er ook nog eens prijzen vielen zoals voor de beste bibliotheek van de wereld, was voor de directeur de spreekwoordelijke kers op de taart.

Waltmann hoopt dat ook het huidige boekjaar 2019 een gouden glans krijgt en de voortekenen zijn gunstig. Qua verhuur speelt Woningstichting nog immer mee in de eredivisie. De gemiddelde huurprijs van de woningen ligt met een percentage van 68 procent behoorlijk lager dan het landelijk gemiddelde.

Meer nieuws uit Den Helder e.o.

Meest gelezen