Premium

FNV over sabbatical: ’Werknemer staat sterk’

FNV over sabbatical: ’Werknemer staat sterk’
Andrée Ruiters.
© Foto Bert Janssen

In de huidige krappe arbeidsmarkt staat een werknemer die een sabbatical wil sterk. Als de baas ’nee’ zegt, loopt hij het risico de medewerker definitief kwijt te raken omdat het vinden van een nieuwe baan na terugkeer niet al te lastig is.

Dat zegt Andrée Ruiters, adviseur arbeidstijden bij vakbond FNV. Vorig jaar stonden in 58 cao’s afspraken over een sabbatical. Die variëren van het sparen van overuren en vakantiedagen voor een (gedeeltelijk betaalde) sabbatical tot het nemen van onbetaald verlof. De maximale duur van zo’n persoonlijke onderbreking loopt ook nogal uiteen.

Terugkeer

Daarnaast kan er volgens Ruiters ook op ondernemingsniveau iets worden afgesproken met de ondernemingsraad. En kan een werknemer één op één een sabbatical regelen met de werkgever. „In die zin zijn er veel mensen die er tijdelijk tussenuit kunnen gaan”, aldus de FNV-woordvoerder.

Die wijst op het belang van duidelijke afspraken: „Denk aan terugkeer in de huidige functie en goede vervanging tijdens jouw afwezigheid.”

Vanzelfsprekend moet je zo nauwkeurig mogelijk in kaart brengen hoe je het onbetaald verlof financieel organiseert. Want in de meeste gevallen stopt het salaris tijdelijk. Op de website carrieretijger.nl/sabbatical is een aantal bruikbare tips te vinden. Fondsen kunnen worden aangeboord, soms heeft een werkgever een employabilityfonds of is hij bereid een deel van de kosten voor zijn rekening te nemen als daar een wederdienst tegenover staat.

Lees hier ervaringsverhalen over het nemen van een sabbatical.

Spaargeld

Uiteraard kan ook spaargeld aangesproken worden. Gewezen wordt op het belang om langetermijngeldzaken als pensioenregelingen en ziektekostenverzekeringen te laten doorlopen.

FNV’er Andrée Ruiters stipt daarnaast ook de sociale zekerheid aan. Als het onbetaald verlof niet langer duurt dan achttien maanden, zijn er geen nadelige gevolgen voor uitkeringen via Ziektewet, WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) en WW. Wie ziek of werkloos terugkeert wordt behandeld alsof hij niet met verlof is geweest.

Wie tijdens de sabbatical echter ziek wordt ontvangt geen uitkering. Er is immers geen sprake van inkomstenderving. Na terugkeer is dat recht er wél.

Volgens Ruiters kan een sabbatical voor werknemer én werknemer positief zijn: „De werknemer kan nieuwe ervaringen opdoen. En vol positieve energie terugkeren. Het is belangrijk om in een vroegtijdig stadium te overleggen over bijvoorbeeld de meest geschikte periode. En het tijdelijke vertrek ruim van tevoren voor te bereiden. Al snap ik dat een werkgever het lastig kan vinden om tijdelijk een andere werknemer te vinden.”

Meer nieuws uit Achtergrond

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.