Premium

Partijen Heiloo hebben grote moeite met grondstoffenplan

Heiloo

De politieke partijen hebben grote moeite met het grondstoffenplan van het college in Heiloo, waarmee afval veel beter moet worden gescheiden. Dit bleek woensdagavond tijdens de behandeling van het plan in de commissie ruimtelijke ordening van Heiloo.

Het plan houdt onder meer in dat er een extra bak voor plastic, metaal en drankpakken komt. Het gaat 1,7 miljoen euro kosten en kost de huishoudens in Heiloo twee euro meer. Daar staat tegenover dat door het plan het afval beter wordt gescheiden en er dus minder kosten voor afvalverwerking worden gemaakt.

Scheiding

Het plan is er gekomen, omdat het Rijk van elke gemeente eist dat per 2025 per inwoner niet meer dertig kilo restafval wordt aangeboden. Door die betere scheiding worden er veel meer grondstoffen terug gewonnen. Verder geldt dat er een financiële beloning is voor het zo weinig mogelijk aanbieden van restafval.

Het plan van het college is niet nieuw. In hoofdlijnen draait het al in zo’n honderd gemeenten en naar tevredenheid. Dit laat onverlet dat een groot deel van de politiek nog veel weerstand had tegen het plan. Heiloo Lokaal en Gemeentebelangen Heiloo vonden het zelfs nog niet rijp voor behandeling in de gemeenteraad. De PvdA vraagt zich dat ook af, ook al kan deze partij met de hoofdlijnen instemmen.

Een van de bezwaren was dat verenigingen hun inkomsten via oud papier zouden verliezen. Wethouder Rob Opdam ontkende dat: ,,De verenigingen zullen er niet onder lijden.’’

Ook het nut van de ja/ja- of nee/nee-sticker op de deur voor het al dan niet willen ontvangen van reclamefolders werd betwijfeld. De suggestie dat veel inwoners die toch niet op de brievenbus zouden plakken, ging Opdam te ver: ,,Het is maar een zeer kleine moeite. Heb meer vertrouwen in de inwoner.’’

De discussie ging vooral om kleine punten. De hoofdlijnen of kosten kwamen niet of nauwelijks aan bod.

Meer nieuws uit Alkmaar

Meest gelezen