Premium

Toerist gaat zelf betalen voor handhaving op Zaanse Schans

Zaanstad

De gemeente gaat het rijden en parkeren rond de Zaanse Schans strak regelen en streng toezien op naleving van de regels. De kosten daarvan verhaalt Zaanstad via een heffing bij de toeristen.

Duidelijkere regels voor verkeer en parkeren moeten de overlast rond de Schans beperken. Zaanstad gaat er op toezien dat verkeer doorrijdt en niet onnodig stilstaat, dat er geparkeerd wordt op de aangewezen plekken en nergens anders en dat er niet te veel bussen komen. Voor touringcars wordt een maximum aantal vastgesteld. Daarna wordt gecontroleerd of iedereen zich aan de regels houdt. De kosten daarvan dekt Zaanstad uit een heffing die wordt opgelegd aan toeristen die een kaartje kopen voor bijvoorbeeld een rondvaart of een gids. De heffing gaat volgend jaar in.

Burgemeester en wethouders hebben tot die maatregelen besloten nadat voormalig commissaris van de koning Johan Remkes heeft geadviseerd over de toekomst van de Zaanse Schans.

Op aanraden van Remkes gaat Zaanstad de ontwikkelstrategie voor de Zaanse Schans aanpassen. Na de zomer komt er een nieuwe versie waarin aangestuurd wordt op gefaseerde invoering van nieuw beleid. De grote punten van de visie die er lag, waren een grote parkeergarage bij de sportvelden tegenover de Zaanse Schans en een tijdelijk parkeerterrein, een nieuw gebouw bij de ingang van de Schans en een fietspad om toeristen te scheiden van het gewone verkeer op de Kalverringdijk. Het parkeren was een belangrijke inkomstenbron.

De gemeente gaat een nieuw bestuursmodel bedenken voor de Stichting Zaanse Schans. De manier waarop het bestuur nu georganiseerd is, leent zich volgens het advies van Remkes niet voor het nemen van duidelijke regie.

In april heeft Remkes meerdere gesprekken gevoerd met de ondernemers, bewoners en bestuurders van de Zaanse Schans. Daarin heeft hij gemerkt dat de betrokken partijen het eens zijn over de uitgangspunten van de ontwikkelstrategie en dat het regelmatig te druk is op de Zaanse Schans. Daarnaast ziet hij verschil van mening over bijvoorbeeld het tempo waarin en de manier waarop de stichting dat wil oplossen.

Zaanstad en de Stichting Zaanse Schans zijn meer dan een jaar bezig geweest met een ontwikkelstrategie, gericht op het faciliteren van meer toeristen en op het verdienen van geld. Zowel bewoners als ondernemers keerden zich tegen het plan en hadden niet het idee dat zij in de stichting gehoord werden.

Meer nieuws uit Zaanstreek