GroenLinks wacht op antwoord van college Langedijk

Maurice Schoutsen.
© Foto Langedijk
Langedijk

Maurice Schoutsen (GroenLinks) stelde op 13 maart raadsvragen over de kostenoverschrijving in 2018 voor inhuur van extern ingeleend personeel door de gemeente Langedijk. Omdat hij geen antwoord kreeg, stelt hij opnieuw vragen. Volgens het raadslid is het in de begroting van 2019 naar 671.000 euro verhoogde bedrag in het eerste kwartaal al geheel opgemaakt. Ook daar stelt hij vragen over.

In zijn eerdere vragen sprak Schoutsen van een ’schrikbarende kostenoverschrijding’: de gemeente gaf, zo maakte hij op uit door Langedijk aan het CBS beschikbaar gestelde cijfers, in 2018 4.035.000 euro uit. Daarmee was het door de gemeenteraad in november 2017 goedgekeurde bedrag van 484.000 euro met ruim 700 procent overschreden.

Schriftelijke vragen dienen binnen dertig dagen te zijn beantwoord, Schoutsen wijst er op dat deze termijn inmiddels met 38 dagen is overschreden. Hij vraagt nu in zijn nieuwe vragen wat de reden is van het uitblijven van de beantwoording. Ook wil hij weten waarom er binnen de gemeentelijke organisatie niemand contact heeft opgenomen over het uitblijven van die beantwoording.

Het raadslid stelt, in een tweede reeks vragen, vragen over de begroting van 2019. Uit de rapportage van het CBS van 10 mei blijkt dat de gemeente in de eerste drie maanden van dit jaar 917.000 euro heeft uitgegeven aan extern ingehuurd personeel. Dat is, rekent Schoutsen voor, 137 procent van de gereserveerde 671.000 euro. Zijn partij maakt zich zorgen over de financiële gezondheid van Langedijk: ’Zonder enige verantwoording en onderbouwing aan de raad worden door de raad beschikbare budgetten overschreven. Er lijkt geen enkele (interne) controle op uitgaven aanwezig’.

Schoutsen wil nu van het college horen door welke oorzaken de uitgaven zo toegenomen zijn. Welke werkzaamheden hebben de ingehuurde functionarissen verricht en wat hebben de inwoners hiervan gemerkt, vraagt hij. Tot slot wil hij weten op welke manier het college toezicht houdt op de door de raad beschikbaar gestelde budgetten.

Meer nieuws uit Alkmaar