Premium

Deels zwart gemaakt rapport biedt inzicht in lange duur gesjoemel op Huizer gemeentehuis

Deels zwart gemaakt rapport biedt inzicht in lange duur gesjoemel op Huizer gemeentehuis
De ontslagen ambtenaar sjoemelde onder meer met tripjes voor medewerkers.
© illustratie frank muntjewerf
Huizen

Uit het gedeeltelijk openbaar gemaakte rapport van de externe hoor- en onderzoekscommissie naar gesjoemel bij de gemeente Huizen blijkt onder meer dat diverse (oud)ambtenaren onaangenaam verrast zijn, zich ’genomen en belazerd’ voelen, en zelfs psychisch hulp nodig hebben.

Ondank het feit dat diverse bladzijden door de gemeentelijke censurist bijna volledig zwart zijn gemaakt, zijn de bevindingen van commissie, ingesteld na het tegen de lamp lopen van de ’sjoemelambtenaar’, het lezen waard.

Zoals bekend richtte het onderzoek zich op de directe collega’s van de ontslagen teamleider Wijkbeheer en Service. Om een duidelijk beeld te krijgen van de onderlinge verhoudingen en de werkwijze op die grote afdeling klopten de onderzoekers onder meer bij vijf gepensioneerde medewerkers aan de deur. Twee van hen weigerden met de commissie in gesprek te gaan. Hun redenen? Die zijn ’zwart gemaakt’. Net als onder meer de korte samenvattingen van de gesprekken met dertien (oud-)medewerkers van Wijkbeheer en Service.

PAV’ers in de fout

De commissie heeft een aantal (acht?) PAV’ers aan de tand gevoeld. Dat zijn ambtenaren die controleren of goederen/diensten zijn geleverd voordat een rekening betaald mag worden. Die bleken, om het voorzichtig te formuleren, niet van de hoed en de rand te weten. Deze ambtenaren hebben zich, aldus de commissie, gedurende lange tijd niet aan de gemeentelijke voorschriften gehouden. Dit gebeurde door facturen van bedrijven goed te keuren voor betaling terwijl er op dat moment (nog) geen prestatie was geleverd. Op de factuur stond dan dat dit wel was gebeurd. ’Een vorm van plichtsverzuim’, oordeelt de commissie. De betreffende ambtenaren zijn door het college ’ter verantwoording geroepen’.

Onbekend

Uit de gesprekken met de PAV’ers blijkt, dat zij in de (verkeerde) praktijk hun instructie hebben gekregen. Dit gebeurde ’autodidactisch en/of met ondersteuning van collega’s’. PAV’ers waren ’onbekend met de basisbeginselen van financieel beheer’. Zij wisten niet wat hun taak (of zelfs maar de afkorting PAV) inhield en welke persoonlijke verantwoordelijkheden die met zich meebracht.

Verzonnen opdrachten

Het gesjoemel met bonnen kwam voort uit de vrees dat onbenutte budgetten zouden komen te vervallen en toekomstige budgetten zouden worden gekort. Nog niet uitgegeven geld werd daarom ’met min of meer verzonnen opdrachten en facturen veilig gesteld’. ’Dat daarmee (grote) tegoeden werden opgebouwd bij derden (aannemers), werd door de teamleiding kennelijk als een aantrekkelijker perspectief gezien dan het ’kwijtraken’ van budget.’ PAV’ers - vanuit de buitendienst ’doorgegroeid’ - hadden overigens ieder slechts zicht op een deeltje van de uiteindelijk bijna 640.000 euro aan ’tegoeden’.

Onderaannemers

De commissie constateerde overigens ’dat bij onderaanneming die gefinancierd werd vanuit de opgebouwde tegoeden bij aannemers, regelmatig door de betreffende aannemer een bemiddelingsopslag van tien procent werd gehanteerd’. ’Deze opslag leidde tot (ongewenste) meerkosten voor de gemeente.’

Opdracht is opdracht

Wat volgens de commissie in de hele sjoemelkwestie mee heeft gespeeld is, de ’sterk hiërarchische aansturing’ binnen Wijkbeheer en Service. Oftewel: ’opdracht is opdracht’. Medewerkers waren ’terughoudend om zaken bespreekbaar te maken’ omdat zij bang waren voor ’negatieve gevolgen voor werk en toekomstperspectief’. Maar voor ’zelfverrijking’ door de betrokken ambtenaren heeft de commissie geen aanwijzingen gevonden.

Belazerd

Diverse ambtenaren voelen zich ’genomen’ en ’belazerd’, met name door de zelfverrijking bij de (ontslagen) teamleider. ’Het wordt als zuur ervaren dat men nu verantwoording moet afleggen voor een werkwijze waarvan men dacht dat dit passend was nu dit door de leidinggevende werd verlangd.’ De zelfverrijking en de lange periode na de ’ontdekking’ daarvan vinden diverse (oud-)medewerkers ’ (zeer) emotioneel belastend’. ’Enkele van hen krijgen professionele (psychologische) hulp.’

Het ziet ernaar uit, dat Wijkbeheer en Service heel lang een koninkrijkje binnen het Huizer gemeentehuis is geweest. Met alle gevolgen van dien.

Lees ook: Tot nu toe drie meldingen bij ’sjoemelpunt’ Huizen

Meer nieuws uit Gooi

Meest gelezen