B en W Haarlemmermeer: ’Herman Vuijsje boek laten schrijven over project Hoofddorp Centraal was ambtelijk initiatief’

B en W Haarlemmermeer: ’Herman Vuijsje boek laten schrijven over project Hoofddorp Centraal was ambtelijk initiatief’
Hoofddorp

Burgemeester en wethouders van Haarlemmermeer hebben nooit opdracht gegeven voor het schrijven van een boek over het project Hoofddorp Centraal.

Het inhuren van schrijver Herman Vuijsje voor het schrijven van het boek, ’De bomen, het bos en de polder’, was een ambtelijk initiatief. Dat antwoorden B en W op vragen van Forza. Die partij reageerde daarmee op een interview met Vuijsje 18 april in Haarlems Dagblad.

Lees ook: Het boek over Hoofddorp Centraal dat niet werd gepubliceerd

De schrijver doet daarin zijn beklag dat de gemeente Haarlemmermeer zijn boek niet wil publiceren. Hij bood het manuscript aan bij Haarlems Dagblad, die het op de website publiceerde. Forza vroeg opheldering aan B en W. „Het college noch de projectwethouders hebben daar een besluit over genomen”, zeggen die over de opdracht aan Vuijsje.

Forza wijst er op dat een contactpersoon van de gemeente Vuijsje liet weten zich niet te herkennen in de tekst en vraagt namens wie die contactpersoon met de schrijver sprak en waarom de tekst niet goed was.

De contactpersoon sprak namens de betrokken wethouders, aldus B en W. „De reden waarom men zich niet in de eerst geschreven tekst kon herkennen was dat sommige meningen als feiten zijn gepresenteerd.”

Hoofddorp Centraal was een participatieproject voor de herinrichting van het gebied tussen het winkelcentrum en het NS-station van Hoofddorp. Daarover mocht iedereen meepraten. Uit het project volgde een initiatief van projectontwikkelaars om woningen te gaan bouwen op kantorenpark Beukenhorst-West: Hyde Park.

„Klopt het dat omwonenden en projectontwikkelaars geen inspraak hebben gehad en hiermee verrast werden”, vraagt Forza. Dat klopt niet, stellen B en W. De gemeenteraad heeft in 2016 het ’Inrichtingsplan en Ontwikkelstrategie Hoofddorp Centraal’ vastgesteld: een richtinggevend kader voor investeerders met nader uit te werken spelregels.

Op grond daarvan hebben B en W een inrichtingsplan, een stedenbouwkundig plan en kaders voor transformatie vastgesteld.

„In juli 2018 is het ’Verslag participatie stedenbouwkundig plan Hyde Park’ aan de gemeenteraad gestuurd. In dit 145 pagina’s tellende verslag worden alle momenten waarop inwoners en ondernemers van mei 2017 tot mei 2018 konden meepraten over het stedenbouwkundig plan van Hyde Park uitvoerig beschreven.’’

Forza stelt dat Vuijsje en de geïnterviewde personen hun tijd hebben gegeven en er niets meer van vernemen. B en W: ,,Wij delen dit standpunt niet omdat er geen besluit is genomen dat er niets met de publicatie gebeurt. Wij denken dat de publicatie waardevol kan zijn voor kennisdeling over het participatieproces zoals dat voor het project Hoofddorp Centraal is doorlopen.’’

Herman Vuijsje is kort over de reactie van B en W: ,,De antwoorden op de vragen staan vol draaikontredeneringen, onjuiste suggesties en aperte onjuistheden (zoals het presenteren van meningen als feiten).’’

Meer nieuws uit Haarlem