Premium

Clubs voeren actie op publieke tribune tijdens gemeenteraad in Koggenland

Clubs voeren actie op publieke tribune tijdens gemeenteraad in Koggenland
Impressie van het nieuwe Kindcentrum in Avenhorn.
© Foto Koggenland
De Goorn

Culturele verenigingen in Koggenland hebben maandagavond actie gevoerd voor meer subsidie.

Tijdens de raadsvergadering installeerden zij pamfletten voor de publieke tribune. Zij vroegen hiermee steun voor de motie van de fractie van Gemeentebelangen Koggenland (GBK). Die riep op het subsidiebeleid te verruimen en de waarderingssubsidie weer in te voeren. Karin van der Gaast van GBK schetste de penibele situatie waarin veel clubs zich volgens haar bevinden. ,,Verenigingen verkeren in financiële problemen en moeten al het mogelijke doen om aan geld te komen. Denk hierbij aan entree heffen, rommelmarkten en loterijen. Verenigingen vormen het cement van de samenleving. Zij zorgen voor de leefbaarheid van de dorpen. Clubs moeten steeds meer energie steken in fondsvorming. De rek is eruit’’, aldus Van der Gaast. ,,Er is meer geld beschikbaar, dus je mag de vrijwilligers best beter waarderen.’’

Zonnebloem

Zowel de VVD als het CDA en Welzijn Koggenland vonden het ’een sympathiek voorstel’, maar allen steunden het beleid van cultuurwethouder Win Bijman. Die stelde zich direct kritisch op ten opzichte van het voorstel van GBK. Bijman: ,,Er is geen enkele discussie over het belang van de clubs, die vormen het cement van de samenleving. Dat wil echter niet zeggen dat diezelfde clubs door ons betaald moeten worden. Bovendien heeft de Zonnebloem, die erg veel goed werk doet, er tien procent bijgekregen en ook de Oranjevereniging krijgt best veel geld. De vraag is ook niet of we het geld hebben, maar waar we het aan uit willen geven.’’

Bijman herinnerde aan de informatieavonden ten tijde van de Kerntakendiscussie waarbij Koggenland een structurele bezuiniging doorvoerde. ,,Toen gaf een meerderheid de voorkeur aan zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid. Uiteindelijk hebben alle clubs er tien procent bijgekregen en ik denk dat we daar best mee voor de dag kunnen komen.’’ Bijman wees tevens nog op een ander voordeeltje voor de verenigingen. ,,Evenementen zijn legesvrij en ook dat komt rechtstreeks ten goede aan de betrokken verenigingen.’’

Knelpunten

Van der Gaast volhardde in haar standpunt meer subsidie toe te kennen aan de verenigingen. ,,Er liggen wel degelijk veel knelpunten. U heeft niets voor de verenigingen over. De meerderheid van deze raad laat de clubs gewoon links liggen en dat is jammer.’’ Toen Van der Gaast suggereerde dat toneelclub ’t Viooltje het loodje had gelegd door geldproblemen, reageerde Bijman meteen. ,,Dat had niets met subsidie te maken. Er waren te weinig leden.’’

Meer nieuws uit West-Friesland

Meest gelezen