Aantal aangiften van diefstal neemt spectaculair af in de Kop van Noord-Holland

Schagen

In vijf jaar tijd is het totaal aantal geregistreerde diefstallen in de Noordkop met liefst zestig procent afgenomen.

In totaal waren in 2013 nog 4225 geregistreerde diefstallen in de vier gemeenten. Volgens voorlopige cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) waren in 2018 alles bij elkaar opgeteld 1790 geregistreerde diefstallen in de vier gemeenten in de Kop van Noord-Holland. Den Helder is daarbij de ’koploper’ met 845 stuks. Op Texel is 95 keer aangifte gedaan van ontvreemding. In de gemeente Schagen kwamen 525 diefstallen in de boeken, in Hollands Kroon gebeurde dat 325 keer.

Daling

De grootste daling is te zien bij het aantal woning- en schuurinbraken. Dat cijfer daalde in de vier gebieden tussen 2013 en 2018 met 385 inbraken. Zo ging het aantal woninginbraken in Den Helder in een jaar tijd met 25 procent naar beneden (100 naar 75). Hetzelfde geldt in Schagen, waar in 2018 65 geregistreerde woninginbraken plaatsvonden. In 2013 werd er in de toen kersverse fusiegemeente nog 145 keer een huis binnengedrongen.

Ook het aantal geregistreerde fietsendiefstallen nam behoorlijk af. In Den Helder werden volgens de cijfers een kwart minder fietsen gestolen in een periode van twaalf maanden (195 naar 130). Alleen in Schagen zat dit aantal in de lift: van 70 in 2017 naar 85 in 2018.

Den Helder is de enige van de vier Noordkop-gemeenten, waarbij overvallen zijn geboekstaafd (5). Volgens de cijfers vonden er in dezelfde gemeente geen diefstallen of inbraken plaats in hotels of pensions. Dat vond in 2018 alleen vijf keer plaats in de gemeente Schagen.

Defensie

In Den Helder staan 25 gevallen van diefstal uit een defensiecomplex in de boeken. Onduidelijk is of de Noordkop veiliger is geworden of dat er steeds minder vaak aangifte van diefstal wordt gedaan.

Meer nieuws uit Schagen e.o.