Premium

Vakantiegeld kun je maar beter ineens ontvangen

Vakantiegeld kun je maar beter ineens ontvangen
Vakantie vieren op Sint Maarten.
© Foto Pixabay

Net voor de zomer krijgt Nederland eind deze maand massaal vakantiegeld. Uitkering ineens voorkomt dat het op de grote hoop belandt en ongemerkt opgaat aan van alles en nog wat, meent Karin Radstaak van budgetvoorlichter Nibud.

Als je vakantiegeld krijgt, is voor veel werknemers geen maand zo fijn om je banksaldo en salarisstrook te checken als mei. Een vol jaar werken levert je bijna een tweede maandsalaris op, dat de meeste mensen in mei in één keer krijgen uitbetaald.

Als je al eerder wilt weten hoeveel je krijgt, kun je op de site van het Nibud zien hoe vakantiegeld wordt berekend. Vakantiegeld bestond vroeger alleen uit betaald verlof: werknemers kregen doorbetaald op vrije dagen, dus dat was vakantiegeld. In de jaren zestig van de vorige eeuw kwam daar een extra bedrag bij. Zo kon je niet alleen vakantie némen, maar ook nog op vakantie gáán als je vrij was.

De bestemming van dit extra bedrag was zo verbonden aan de zomervakantie dat mei een goede maand was om het in één keer uit te keren. Ook in 2019 vindt bijna 90 procent van de mensen het nog altijd prima om het vakantiegeld één keer per jaar in mei te krijgen en niet in maandelijkse delen.

Grote hoop

Uit Nibud-onderzoek blijkt dat het vakantiegeld bij mensen die het maandelijks in delen krijgen, vaker ’op de grote hoop’ belandt. Het gaat dan ongemerkt op aan de dagelijkse uitgaven omdat het vakantiegeld onderdeel van het vaste salaris wordt. Mensen die in één keer een groter bedrag op hun rekening krijgen, gaan niet ineens meer geld uitgeven aan de boodschappen. Daardoor is het makkelijker dat grote bedrag in elk geval tijdelijk opzij te zetten.

Bewuste keuzes

Bij jaarlijkse uitbetaling maken mensen dus bewustere keuzes over waar ze het geld aan willen besteden. Zo geeft 48 procent van de mensen die jaarlijks vakantiegeld krijgt het geld uit aan vakantie, terwijl van de mensen die het maandelijks ontvangt 33 procent dat doet. Bij jaarlijkse betaling zet 40 procent het geld apart om te sparen, bij maandelijkse uitkering lukt dat 27 procent van de Nederlanders. Twee derde van de mensen die het vakantiegeld elke maand krijgt, heeft dan ook liever dat hun werkgever het eens per jaar overmaakt.

Vakantiegeldbestemming

Het grootste deel van het vakantiegeld gaat nog altijd op aan vakantie(s), maar inmiddels heeft het ook andere functies gekregen. Steeds meer mensen sparen bijvoorbeeld daarnaast van het vakantiegeld of doen er grote aankopen van. Ze gebruiken het geld voor een verhuizing of verbouwing en een kwart van de mensen gebruikt het geld ook om betalingsachterstanden weg te werken, tekorten aan te vullen of schulden af te lossen. Dit laatste komt vaker voor bij mensen met een inkomen dat beneden modaal is. Als je een inkomen boven modaal hebt, gebruik je het vakantiegeld vaker voor de vakantie en de spaarrekening. De Top 3 bestedingen vakantiegeld ziet er als volgt uit: 1 vakantie, 2 sparen en 3 korte uitstapjes.

Wisselende inkomsten

Als je als uitzendkracht werkt, krijg je ook vakantiegeld. In dat geval krijg je het niet in mei, maar in juni of misschien wel maandelijks. Als je het in dat geval kunt missen zonder dat je vaste maandelijkse uitgaven in de knel komen, zet het dan apart zodat je op een ander moment bewuster kunt beslissen waar je het aan wilt besteden. Uit de Nibud Vakantiegeldenquête 2018 blijkt dat mensen met wisselende inkomsten vaker niet met vakantie gaan. Mensen met een stabiel inkomen gaan vaker met vakantie en maken zich minder zorgen over de kosten ervan.

Vorig jaar ging een kwart van de Nederlanders niet met vakantie. De helft van deze groep zei dat ze vakantie te duur vonden. De mensen die wel gaan, gaan gemiddeld twee weken. Als je wel met vakantie gaat, is het handig om van tevoren een budget vast te stellen. Hou betalingen met je creditcard bij om verrassingen te voorkomen.

Meer nieuws uit Achtergrond

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.