Premium

Coos Wessels leidt CirTec circulaire technologie

1/4

„Ik heb de stellige overtuiging dat wij een puinhoop maken van deze aardbol. Maar als je het plat slaat, is het natuurlijk ook wel zo dat wij geld willen verdienen.” Coos Wessels (53) is directeur/eigenaar van CirTec, het Purmerendse bedrijf dat zich bezig houdt met het ontwikkelen en toepassen van circulaire technologie.

Bedrijfsprofiel | rubriek

Coos Wessels, die mbo werktuigbouwkunde heeft gedaan, zit sinds 1989 ’in het water’. Na voor verschillende bedrijven te hebben gewerkt sloeg hij in 2007 samen met een compagnon een eigen weg in. Ze richtten een adviesbureau op dat zich met waterzuivering bezighield.

Als onderdeel daarvan zijn zij onder de naam BWA technologie gaan ontwikkelen en installaties gaan bouwen. In 2017 hebben ze in goed overleg het bedrijf gesplitst. „Mijn compagnon nam het adviesbureau over. Ik heb BWA overgenomen en de naam veranderd in in CirTec. Dat staat voor circulaire technologie, met de focus op het terugwinnen van waardevolle componenten uit afvalwater of het inzetten van laagwaardige warmte voor waterzuivering.”

„Toen wij begonnen was het idee energie te gaan besparen in de afvalwaterzuivering. We zijn daarom het afvalwater gaan zeven. Onder de microscoop zagen we vervolgens dat er heel veel wc-papier (cellulose) in het residu zat. Toen dachten wij: ’Dat kunnen wij terugwinnen en hergebruiken”’, vertelt Wessels in zijn kantoor in Purmerend, waar hij 13 medewerkers om zich heen heeft. Wessels toont wat van de teruggewonnen cellulose: „Momenteel verkopen wij dit als toevoeging aan asfalt. De IJburglaan in Amsterdam is al met dit duurzame asfalt bekleed.” Op tafel komt een stuk materiaal dat nog het meest lijkt op steigerhout. „Het is cellulose gemengd met een biohars. Dit kun je inzetten in bijvoorbeeld de bouw.”

CirTec heeft tevens een eigen verdampingstechniek ontwikkeld, waarbij geen hoge temperaturen nodig zijn om geconcentreerde afvalstromen in te dikken. Wessels: „Met onze verdamper heb je geen stoom of kokend water nodig maar water van 40, 50 graden. Die benodigde warmte halen we uit afvalwater.” Naast het zeven en verdampen bij het proces van afvalwaterzuivering is CirTec sinds een half jaar bezig met het ontwateren van slib om de calorische waarde ervan te verhogen, zodat je het kunt verbranden en daar weer energie én grondstoffen uit kunt halen.

CirTec bouwt niet zelf de innovatieve installaties die ze bedenkt. „We maken wel zelf de ontwerpen, we doen projectmanagement, zorgen ervoor dat de installatie in bedrijf genomen wordt, verlenen service.” Je hoort Wessels niet beweren dat zijn bedrijf allerlei unieke procedés bedenkt. „Veel dingen bestaan al. Soms, door ideeën van anderen op een slimme manier te combineren kun je aan de markt iets aanbieden wat er nog niet is. De verdamper is door een ander bedacht, wij hebben dat product in gezamenlijkheid verder ontwikkeld. Dan heb je iets unieks. Dat geldt voor de zeeftechniek ook. Die komt uit Noorwegen. Wij hebben gezegd: ’Dat kun je nog handiger doen’.”

Vooraanstaande positie

Met die benadering heeft CirTec in de zuiveringswereld een vooraanstaande positie bereikt, zegt Wessels. „Als het om het zeven van rioolwater of het terugwinnen van grondstoffen gaat, zijn we zonder twijfel marktleider. Ik denk dat we de enige zijn in de wereld die cellulose terugwinnen.” Maar wie voorop loopt komt ook als eerste problemen tegen. Bijvoorbeeld: wetgeving die (ver) achter loopt bij de techniek. „Wetgeving is altijd gebaseerd op iets dat tien jaar geleden gepasseerd is. Als iets een afvalstof is en je haalt er een stof uit dan is die gewonnen stof volgens de wet nog steeds een afvalstof. Daar worstelen we mee.”

Wessels laat een flesje zien waarin een donkerbruine, olie-achtige substantie zit. „Dit is een residu van cellulose. Als ik dit aanbiedt bij een bedrijf dan moeten ze om het te kunnen gebruiken eerst een afvalstoffenvergunning hebben en dat willen ze helemaal niet want ze zijn geen afvalverwerker. Wanneer je dit aan de overheid voorlegt, zegt men: ’Toon eerst maar aan dat er een markt voor is.’ Zo zit je in een vicieuze cirkel.”

Hij is al eens een kopje koffie gaan drinken bij de EU. „Ik zei: ’We krijgen van u subsidie om dit te doen, maar als ik wil voldoen aan de subsidievoorwaarden moet ik de wet overtreden. En toen vroegen zij mij, kleine ondernemer uit Purmerend: ’Kun je ons niet helpen om de wetgeving zodanig uit te leggen, dat we het kunnen toestaan?’ Daardoor ben ik nu ook trekker van werkpakket in een Europees project dat in zes landen plaatsvindt. We onderzoeken hoe je grondstoffen uit rioolwater op verantwoorde wijze naar de markt kunt brengen.”

Bedrijfseconomisch gezien loopt CirTec behoorlijke risico’s hierdoor, geeft Wessels aan. „Veel van ons werk speelt zich af bij de waterschappen. Die moeten zekerheid hebben dat wat wij doen in de zin van gezondheids- of ecologische risico’s verantwoord is, maar ook dat het juridisch correct is. Daar stop ik veel energie in. Het risico is dat op het moment dat je iets hebt ontwikkeld, het zichtbaar is voor de rest van de wereld. Als ik het pas kan vermarkten wanneer het juridisch is dichtgetimmerd, geef ik concurrenten de gelegenheid de achterstand in te halen.”

Zo is CirTec al acht jaar bezig om voor elkaar te krijgen dat cellulose dat uit afvalwater is teruggewonnen, de ’einde-afvalstatus’ krijgt, dus niet meer als afval wordt gezien. Maar intussen heeft CirTec het dan wel voor elkaar gekregen dat bij de afvalwaterzuivering van het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier in het Geestmerambacht bij Alkmaar een proef wordt gehouden met de terugwinning van cellulose. „In een internationaal samenwerkingsproject hebben we gezegd: ’We gaan zo’n installatie bouwen als pilot. We gaan aantonen dat het kan, en ook dat er een markt voor is’.”

Groeiambitie

Wessels noemt het ’een uitdaging’ om uit al deze activiteiten een positief bedrijfsresultaat te halen. „We zijn een klein mkb-bedrijf. We hebben een rustige groei doorgemaakt. We hebben de laatste jaren best wel veel installaties ontwikkeld, maar veel gebeurde onder de noemer ’ontwikkeling en onderzoek’. De stap moet een keer worden genomen om het grootschalig te gaan doen. Wij hebben die groeiambitie.”

Die ambitie uit zich ook in een project dat is opgestart in het Chinese Hangzhou. „Er is momenteel in China een behoorlijke vervuiling gaande. Ze zullen nieuwe, innovatieve afvalverwerkingstechnologie moeten implementeren. Zo zijn we op een pilotproject uitgekomen waarbij het afvalwater van rookgasontzwavelinginstallatie wordt ingedikt. Vervolgens worden met dat concentraat grondstoffen teruggewonnen uit de asresten van een met kolen gestookte elektriciteitscentrale. Er wordt in China nog veel gestookt met kolen. We doen dit met een nieuw ontwikkelde verdamper.”

Trage molens

CirTec mag dan nogal eens op traag draaiende ambtelijke molens stuiten, het bedrijf heeft wel het tij mee. Wessels: „Het besef is gegroeid dat we op een andere manier met ons milieu en de grondstoffen moeten omgaan. Als de scholieren de straat op gaan, omdat het om hun toekomst gaat, zullen we er toch iets aan moeten doen.” Maar er is nog een wereld te winnen, weet hij. „Ik wil nog voor mijn pensioen dat het hergebruik van grondstoffen uit rioolwater algemeen geaccepteerd is. Men zegt nu nog te snel: ’Dat wil het publiek niet’. De kwestie is: wát vertel je de mensen en hóe vertel je ze het.”

Hier klinkt Wessels als een man met een missie. Vooruit dan maar, dat is hij ook. „Als je het plat slaat is het zo dat wij geld willen verdienen uit waterzuivering. Maar ik heb ook wel een hoger doel. Ik vind dat ik nuttig moeten hebben bijgedragen aan iets maatschappelijks. Dan ben ik tevreden. Een beetje een idealist, dat ben ik wel.”

Meer nieuws uit Achtergrond

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.