Bij Texelse jongeren gaat sport samen met drank en drugs

Bij Texelse jongeren gaat sport samen met drank en drugs
Den Burg

IJsland heeft het enorm hoge drank-, sigaretten- en drugsgebruik onder jongeren zeer succesvol aangepakt met een streng beleid, veel sport en inzet van ouders.

Op Texel is de situatie niet zó ernstig als twintig jaar geleden op IJsland, maar wel zorgelijker dan gemiddeld in Nederland. Texel mag nu met nog vijf Nederlandse gemeenten, waaronder het voormalige eiland Urk, meedoen aan een pilot volgens het IJslands preventiemodel.

Bij wijze van nulmeting beantwoordden 310 Texelse jongeren uit de derde en vierde klas van het voortgezet onderwijs eind vorig jaar een vragenlijst over hun leefgewoonten. De resultaten die de gemeente donderdagavond bekendmaakte, geven een soms verrassend beeld.

Bijna een kwart van de jongeren was dronken geweest in de maand voor de enquête en ruim de helft had alcohol gedronken. Opmerkelijk is dat juist de jongeren die drie of meer dagen per week intensief bewegen beduidend vaker dronken waren geweest (30,5%) dan hun minder sportieve leeftijdgenoten (19%). Ook hadden zij vaker een sigaret opgestoken (30,8% tegenover 23,6%) en cannabis gebruikt (28% - 12,7%). Het alcoholgebruik door sporters is blijkbaar niet de schuld van sportkantines, want meestal drinken de jongeren bij anderen thuis (37%), in een uitgaansgelegenheid (30,7%) of thuis (23,8).

Het verschijnsel lijkt in tegenspraak met de aanpak in IJsland, waar sport bij uitstek een vrijetijdsbesteding is die de jeugd van ongezonde gewoonten afhoudt. Vivianne Neeteson, die het project bij de gemeente Texel begeleidt, merkt op dat de jeugd hier veel minder tijd aan sport besteedt dan die in de vijf andere deelnemende gemeenten. Dat komt onder andere doordat op Texel vooral met vrijwilligers wordt gewerkt. In IJsland worden alle sport- en culturele activiteiten begeleid door professionals.

Invloed ouders op alcoholgebruik is groot

Bij de IJslandse aanpak van drank- en drugsgebruik door jongeren is de betrokkenheid van de ouders van groot belang.

57,6% van de Texelse jeugd brengt doordeweeks tijd met zijn ouders door en 55% in het weekend. Dat is vergelijkbaar met de cijfers van IJsland en van de andere gemeenten die deelnemen aan de IJslandse pilot. De Texelse ouders werken ongeveer evenveel als gemiddeld in Nederland: 75% van de vaders en 41% van de moeders werkt vijf dagen per week of meer. Toch is het ouderlijk toezicht groot. 90% van de ouders weet waar hun kind ’s avonds is en 79% weet ook met wie. 90% kent de vrienden van hun kind en 73% kent tevens hun ouders. Ook het Texelse scheidingspercentage is gemiddeld.

De invloed van Texelse ouders op drankgebruik blijkt aanzienlijk. Kinderen van ouders die dronkenschap niet afkeuren, zijn twee keer zo vaak wel eens dronken geweest als die van ouders die tegen dronkenschap zijn. En een veel groter aantal heeft gerookt en cannabis gebruikt.

Texel doet mee aan de pilot omdat relatief veel eilander jeugd zich ongelukkig voelt. Samen met de bevolking worden nu actiepunten gekozen. Daar is extra geld voor. Wethouder Jaap Vlaming denkt dat bestaand budget ook anders ingezet kan worden. Na één en drie jaar, als de pilot stopt, wordt het effect van de maatregelen gemeten.

Meer nieuws uit Schagen e.o.

Keuze van de redactie

Lees hier de digitale editieVolg ons