Miljoenenwinst voor woningcorporatie Woontij

Miljoenenwinst voor woningcorporatie Woontij
Den Burg

Woningcorporatie Woontij, met huurwoningen in Den Helder en op Texel, heeft over het afgelopen jaar een winst geboekt van maar liefst 15,4 miljoen euro.

Dit komt vooral door het stijgen van de huizenprijzen (10,8 miljoen). Als je dat niet meerekent, is de plus 4,6 miljoen.

In 2017 was dat nog 3,8 miljoen.

Het geld dat overblijft, investeert Woontij in de renovatie en onderhoud van de bestaande woningen en de bouw van nieuwe, aldus corporatiedirecteur Jan van Andel desgevraagd.

Flink bouwen

Afgelopen jaar daalde het aantal woningen van 2.183 naar 2.174 doordat er meer werden verkocht dan gebouwd. De komende jaren wil Woontij flink bijbouwen en doorgroeien naar 2.300 huizen.

Toch zijn er ook (lichte) zorgen. Dat heeft te maken met wat wordt genoemd de rentedekkingsgraad.

Die graad zegt iets over hoe groot het risico is dat de corporatie de verschuldigde rente aan geldverstrekkers kan betalen en daar zit Woontij net onder de norm van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw. Dit wordt veroorzaakt door de eenmalige extra betaling aan vennootschapsbelasting in 2018. Directeur Van Andel verwacht dit jaar weer aan de norm te voldoen.

Woningstichting Den Helder liet onlangs weten dat na een klein verlies in 2017 daar de weg weer omhoog is gevonden. In 2018 bedroeg de winst 1,4 miljoen euro. Dat geld wil de corporatie steken in stadsvernieuwing.

Meer nieuws uit Den Helder e.o.

Meest gelezen