Premium

Ook in Huizen dreigt leegstand van kerken: ’Dit soort plannen kosten veel tijd en gaan gepaard met veel pijn en emotie’

Ook in Huizen dreigt leegstand van kerken: ’Dit soort plannen kosten veel tijd en gaan gepaard met veel pijn en emotie’
De Nieuwe Kerk aan de Brede Englaan wordt na de verbouwing/uitbreiding van de Zenderkerk buiten gebruik gesteld.
© foto’s studio kastermans/daniëlle van coevorden
Huizen

Op initiatief van SGP-voorman Rob Bource gaat Huizen zich buigen over de toekomst van de ruim vijftien kerkgebouwen binnen de gemeentegrenzen.

Ook in Huizen gaat de ontkerkelijking en vergrijzing door, stelt Bource. Leegstand dreigt. Daarom stelde de SGP’er in de raad voor om een toekomstvisie te ontwikkelen voor álle kerkgebouwen in Huizen. Zijn voorstel werd omarmd door de voltallige raad en door het college.

Zenderkerk

„In ons verkiezingsprogramma stond al dat wij ons willen inzetten voor het behoud van de Nieuwe Kerk, die na de verbouwing en uitbreiding van de Zenderkerk buiten gebruik wordt gesteld”, licht Bource toe. „Toen ik jonger was heb ik daar veel gekerkt, dus ik heb er wel moeite mee dat dat beeldbepalende gebouw aan de eredienst wordt ontrokken.”

Tijdens het raadspodium over kunst en cultuur werd geopperd om van de uit 1924 daterende kerk aan de Brede Englaan een cultureel centrum te maken. „Dat gaat mij erg aan het hart, daar heb ik wel moeite mee”, bekent Bource. Het liefst wil hij de bestaande invulling van kerkgebouwen behouden, eventueel door het toevoegen van functies die daar zo dicht mogelijk bij staan. „Dit soort plannen kosten veel tijd en gaan gepaard met veel pijn en emotie.”

Bource wijst er in zijn voorstel op, dat het ministerie van OCW dit jaar 3,5 miljoen euro beschikbaar stelt voor het opstellen van ’kerkenvisies’: duurzame toekomstvisies, ontwikkeld door gemeente, eigenaren, burger- en erfgoedorganisaties. Huizen moet een beroep doen op die subsidiepot, stelt hij.

Loods

Maar ook vanuit Haarlem is steun te verwachten. De provincie Noord-Holland heeft namelijk een ’loods herbestemming monumenten’ aangesteld. Die kan adviseren bij het (her)gebruik en behoud van bijzondere kerkgebouwen. Bources voorstel om de ’loods’ Peter Oussoren in de arm te nemen valt bij wethouder Marlous Verbeek in goede aarde. „Ik heb toevallig al een gesprek met hem gehad, en er is 25.000 euro beschikbaar voor een onderzoek.” Een zeer welkome ’aanjaagpremie’ vindt Bource, die ook contact heeft gehad met de ’loods’.

St. Vituskerk

Ook in Huizen dreigt leegstand van kerken: ’Dit soort plannen kosten veel tijd en gaan gepaard met veel pijn en emotie’
De sinds maart 2017 leegstaande St. Vituskerk aan de Hooghuizenweg.

In Huizen valt het nog heel erg mee met het aantal buiten functie gestelde en leegstaande kerkgebouwen. In maart 2017 sloot de rooms-katholieke parochie Huizen/Blaricum-Bijvanck de deuren van de Vituskerk aan de Hooghuizenweg. De parochianen komen sindsdien bijeen in de Thomaskerk aan de Huizermaatweg.

Na de verkoop van de inboedel is het stil rond de uit 1949 daterende Vituskerk. „Wij zijn nog aan het kijken wat de mogelijkheden voor een ander gebruik van de kerk zijn”, meldt vicevoorzitter Florent Vlak van het parochiebestuur. „Wij gaan daar, in overleg met het bisdom, zeer zorgvuldig mee om. Het gaat om een gebouw waarmee mensen vele jaren sterk verbonden zijn geweest. Uit piëteit voor het gebouw en voor de omwonenden kijken wij in alle rust om ons heen.”

In gesprek

Wat de toekomst van ’gebouw en plek’ betreft, sluit het parochiebestuur niets uit. Het bestuur is op het ogenblik in gesprek met een kerkgenootschap dat ’tijdelijk een andere plek nodig heeft’. Maar naast ’een ander type kerkelijk gebruik’ zijn ook andere functies bespreekbaar. En dus ook verkoop. Daarbij zal niet geëist worden dat het gebouw nog tientallen jaren moet blijven staan.

’De tijd nemen’ wil niet zeggen dat het doorhakken van de knoop eindeloos wordt uitgesteld. Vlak: „Wij gaan geen jaren op onze handen zitten.” Het parochiebestuur wil - met het oog op de onderhoudskosten en het risico op vandalisme - uiterlijk volgend jaar een besluit nemen over de leegstaande Vituskerk.

Voldongen feit

De dreigende leegstand en sluiting van kerkgebouwen door ontkerkelijking en vergrijzing gaat aan geen enkel kerkgenootschap voorbij, voorspelt Bource. „We moeten sluiting en zeker sloop zien te voorkomen.”

Hij is blij met de raadsbrede steun voor zijn ’motie kerkenvisie’. „Iedereen erkent dat we iets met deze gebouwen moeten. Laten we daar nu, als gemeente en kerken, samen over na gaan denken. Dan staat de gemeente niet voor een voldongen feit als een kerkgebouw definitief de deuren sluit. En weten de kerkbesturen welke ontwikkelingsmogelijkheden er zijn.”

Meer nieuws uit Gooi

Meest gelezen