Premium

Bouw De 7 Dorpelingen in Bergen op 8,5 mln getaxeerd

Bergen

De grond die de gemeente Bergen aan Schrama BV wil verkopen voor de bouw van De 7 Dorpelingen is volgens de taxatie in opdracht van de gemeente €1.175.000 waard. Volgens diezelfde taxatie zijn de totale bouwkosten van Schrama inclusief stichtingskosten et cetera ruim 8,5 miljoen. Bij verkoop schat de taxateur in dat Schrama bijna 11 miljoen euro kan vangen.

Een en ander blijkt uit de taxatie die Vlieg Bedrijfsmakelaars in juli 2017 in opdracht van de gemeente heeft gemaakt en die in het bezit is gekomen van deze krant.

Besloten vergaderingen

De gemeenteraad van Bergen heeft herhaaldelijk over deze taxatie in beslotenheid vergaderd. De gegevens werden bestempeld ’als bedrijfsgevoelige informatie’. Indien de deal met Schrama op een of andere manier niet door zou gaan, dan zouden andere marktpartijen voordeel kunnen hebben bij deze kennis. Bij de geschatte marktwaarde maakt Vlieg nog wel de opmerking dat als ’bijzonder uitgangspunt de verwachte marktwaarde van de grond wordt gewaardeerd indien de bestemming van de grond wordt gewijzigd ten behoeve van de vermelde ontwikkeling’

De grond is in totaal 2156 vierkante meter. De 7 Dorpelingen houdt onder meer in de bouw van twintig woningen, waarvan acht sociale huurwoningen en de rest vrije sectorwoningen. Daarnaast zijn er drie winkels ingetekend, met de supermarkt als grootste met een verhuurbare vloeroppervlakte van 1083 vierkante meter. Daarnaast komt er nog een uitbreiding van de ondergrondse parkeergarage met 88 plaatsen, aldus de taxatie.

Bouwkosten

De totale bouwkosten voor de woningen en de winkels schat Vlieg op ruim 5,8 miljoen. Daarbovenop komen de zogenoemde stichtingskosten, dat zijn onder meer de kosten voor de planontwikkeling en de grondkosten. Overigens wil Schrama de winkels niet verkopen maar verhuren. Die verhuur levert volgens de taxatie jaarlijks bijna 360.000 euro op. Voor de taxatie is een formule gebruikt om dat toch om te rekenen in een verkoopwaarde. Daardoor komt die totale verkoopopbrengst uit op bijna 10,9 miljoen.

Bekend is al dat Schrama de grond van de gemeente krijgt aangeboden, voor 1,2 miljoen euro. Taxaties van de Stichting Mooier Bergen en makelaar/eigenaar van Plein 36, Dick Olie kwamen fors hoger uit, respectievelijk 3,9 en drie miljoen.

Meer nieuws uit Alkmaar

Meest gelezen