Premium

Een avondje bomen over vuilnis in Hillegom

Hillegom

Hillegom gaat het na dit jaar helemaal anders doen met het ophalen van het afval. De inwoners moeten het namelijk veel meer gaan scheiden. Maar op welke manier krijgt de gemeente dat voor elkaar? Om te peilen welke ideeën er daarover zoal onder de inwoners leven, hield de gemeente dinsdag en woensdag praatavonden.

Iedereen heeft dagelijks te maken met afval. ,,Afval is emotie’’, zei verantwoordelijk wethouder Jan van Rijn zelfs bij de twee bijeenkomsten. Maar erover meepraten, is kennelijk een ander verhaal, want de opkomst bij de afvalpraatavonden was bepaald niet denderend te noemen. Dinsdagavond in Villa Flora kwam een twintigtal inwoners opdraven. Een dag later in Bloemswaard waren er zo’n dertig. Bij het maken van nieuw beleid hoort het er tegenwoordig bij: burgerparticipatie. Maar de praktijk is weerbarstig.

De praatavonden zijn overigens niet de enige manier waarop de gemeente met de inwoners in gesprek gaat over de afvalinzameling. Er is ook onder duizend Hillegommers een enquête verspreid. Inmiddels is die door 170 inwoners ingevuld, vertelde Van Rijn. En hij riep de Hillegommers op om ook de komende tijd via de mail suggesties en meningen aan te dragen. ,,Stuur maar naar info@hillegom.nl. We zijn zeer benieuwd’’, aldus de wethouder.

Hoe het ’afvalweggooigedrag’ te veranderen? Dat was de vraag die op de twee avonden centraal stond. Want dát dat moet gebeuren staat vast. Hillegommers scheiden nu namelijk nog maar 57 procent van het afval en dat moet volgens de richtlijnen van het rijk volgend jaar al 75 procent worden. Ook moet de hoeveelheid restafval per inwoner afnemen naar minder dan 100 kilo per jaar. Nu is dat nog 220 kilo.

Van Rijn was zelf vroeger ook geen goede afvalscheider, gaf hij eerlijk toe. ,,Voor ik wethouder werd, interesseerde het onderwerp me niet zo bar veel. Ik gooide alles in één bak. Maar nu ik me er beroepsmatig in heb verdiept en er m’n best voor doe, weet ik hoeveel resultaat je ermee kunt behalen. Vroeger zat m’n restafvalcontainer een keer per twee weken helemaal vol. Nu is dat nog maar voor een kwart.’’

Van Rijn heeft dus het licht gezien en het is nu zaak dat zoveel mogelijk andere Hillegommers dat voorbeeld volgen. De wil is er volgens de gemeente, want een enquête heeft uitgewezen dat 83 procent het onderwerp belangrijk genoeg vindt.

Het zou al veel schelen als Hillegommers al hun gft-afval, en dan vooral ook hun etensresten, in de daarvoor bestemde bak zouden gooien. ,,Laat daarom achter de vuilniswagen meteen een wagen rijden die de gft-rolemmers reinigt. Vooral in de zomer’’, deed een van de aanwezigen in de zaal een suggestie. ,,Haal het gft in de zomer vaker op. Anders loopt het op een gegeven moment vanzelf weg’’, zei een ander.

Een optie om het afvalweggooigedrag te veranderen, zou de Lissese methode kunnen zijn. Daar worden alle te recyclen soorten (gft, papier, plastic) aan huis opgehaald en moet restafval worden weggebracht naar een ondergrondse wijkcontainer, waarbij per zak 1,72 euro moet worden betaald. Met spectaculair resultaat, want 85 procent van het afval wordt in Hillegoms gemeente gerecycled. Er wordt zelfs zó weinig restafval ingeleverd dat de opbrengst ervan bijna 4,5 ton achterblijft bij de begroting.

Het Hillegomse college komt na de zomer met een voorstel voor een nieuwe inzamelmethode in 2020. Voor het einde van het jaar hakt de gemeenteraad de knoop door.

Meer nieuws uit Haarlem

Meest gelezen