Premium

ChristenUnie Huizen (tevergeefs) in bres voor minderheden

ChristenUnie Huizen (tevergeefs) in bres voor minderheden
Huizen

Een poging van de ChristenUnie om het Huizer streven naar een ’inclusieve samenleving’ een andere klemtoon te geven heeft schipbreuk geleden.

De gemeenteraad besprak donderdagavond het gemeentelijke beleidsplan sociaal domein 2019-2022. Daarin zet het college onder meer de randvoorwaarden op een rij die de gemeente ’wil creëren zodat alle inwoners mee kunnen (blijven) doen’. In dat kader gaat Huizen, aldus b en w, de komende tijd extra inzetten op vier gebieden (of doelgroepen).

LHBTI+

Nummer 1 is ’acceptatie van de LHBTI+gemeenschap in de Huizer samenleving’ (hiervoor is een actieprogramma voor 2019 opgesteld). De nummers 2 en 3 zijn respectievelijk ’Huizen toegankelijk’ (Het plan van aanpak Toegankelijkheid wordt dit jaar geactualiseerd) en ’Huizen Dementievriendelijke gemeenten’ (onder meer samenwerking met de werkgroep dementievriendelijk Huizen).

Belemmeringen

Vierde en laatste punt is ’ruimte voor (religieuze) minderheidsgroeperingen’. Met daarbij als toelichting: ’In onze contacten met diverse minderheidsgroeperingen is altijd ruimte om belemmeringen bij deelname aan de samenleving aan te kaarten en samen te zoeken naar oplossingen, mocht daar aanleiding toe zijn.’

Dit vormde voor de ChristenUnie een steen des aanstoots. Raadslid Marijke Terlouw stelde dat de woordkeus (’ruimte voor’) van het college de indruk wekt dat de vier punten niet gelijkwaardig zijn. En dat punt 4 minder inhoudt dan acceptatie van religieuze minderheidsgroepen. Vandaar dat de ChristenUnie met een voorstel (amendement) kwam om de tekst aan te passen.

Acceptatie

’Samen met vertegenwoordigers van (religieuze) minderheidsgroeperingen, inwoners en relevante organisaties, waaronder de scholen, zetten we in op acceptatie en inclusie van deze groeperingen’, luidde de nieuwe tekst. Met daaropvolgend de bestaande zin die begint met ’In onze contacten met diverse minderheidsgroeperingen is altijd ruimte’.

De andere raadsfracties zagen echter geen enkele reden om de tekst van het beleidsplan aan te passen, waarna het voorstel van tafel verdween.

Meer nieuws uit Gooi

Meest gelezen