Premium

Wethouder Heerhugowaard over oproep aan rijk voor compensatie gemeenten: ’Zorg is wat anders dan een lantaarnpaal die het niet doet’

Heerhugowaard

,,Het bieden van zorg aan kwetsbare inwoners is wat anders dan een lantaarnpaal die het even niet doet. Dat kan ook vervelend zijn, maar is van een compleet andere orde. Je kunt het je niet permitteren in de jeugd- of GGZ-zorg te zeggen: doe maar even wat minder.’’

Met die woorden maakt wethouder John Does van Heerhugowaard duidelijk dat hij de oproep van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) aan het rijk steunt om met extra geld voor jeugdhulp en psychische zorg over de brug te komen.

Hij spreekt namens 18 gemeenten in de regio Noord-Holland Noord.

Bezuinigen

De VNG eist compensatie omdat gemeenten anders te maken krijgen met forse begrotingstekorten en moeten bezuinigen om de toenemende kosten voor die zorg op te kunnen vangen.

Dat gaat ook in Noord-Holland Noord om miljoenen euro’s. Het rijk heeft de zorgtaken in 2015 overgedragen aan gemeenten met beduidend lagere budgetten.

,,Kosten mogen nooit de reden zijn om een zaak minder te doen. Het belang van kinderen en inwoners staat voorop’’, stelt Does glashelder.

Over de schutting

,,Het is nooit bedacht dat gemeenten zouden worden opgezadeld met extra kosten, toen de boel over de schutting is gegooid. Nu dat toch gebeurt, omdat wij als lokale overheid veel meer zicht hebben op wat er aan de hand is en het beroep op de zorg is toegenomen, moet het rijk zijn consequenties trekken en verantwoordelijkheid nemen.’’

Does vindt de overdracht van zorgtaken op zich geen verkeerde ontwikkeling. ,,Als gemeente zitten wij veel dichter op de doelgroep, zijn beter in staat maatwerk te leveren. Dus daar sta ik achter.’’

Grenzen

Het moet echter alleen niet zo zijn dat gemeenten nu, na vier jaar ’wennen om dit te organiseren’ tegen hun financiële grenzen aanlopen.

,,Tot nu toe hebben we het kunnen volhouden, de vraag is of dat te behappen blijft.’’

Gaten worden nu gedicht door onder meer onderhoud aan wegen en openbare ruimte uit te stellen, te bezuinigen op voorzieningen en de OZB te verhogen.

,,Dat kan niet de bedoeling zijn, wat dat betreft is de limiet bereikt.’’

Jeugdzorg

In Noord-Holland Noord maakt circa 12 procent van de jongeren onder de 23 jaar gebruik van jeugdzorg. Ruim 10.000 inwoners krijgen speciale geestelijke gezondheidszorg.

Meer nieuws uit Alkmaar

Meest gelezen