Premium

Stede Broec stelt plafond voor subsidies in: afhankelijk van aantal leden en activiteiten

Stede Broec stelt plafond voor subsidies in: afhankelijk van aantal leden en activiteiten
Bovenkarspel

Lang verwacht, eindelijk gekomen: het college van Stede Broec heeft de subsidieregeling doorgelicht. De 95 verenigingen en organisaties die subsidie ontvangen hoeven niet bang te zijn, tot nu toe wordt niet of nauwelijks bezuinigd.

De roep in de gemeenteraad om een transparanter subsidiebeleid is al langere tijd te horen. Want Stede Broec had lange tijd niet echt beleid op subsidiegebied.

Onduidelijk was waarom welke vereniging welk bedrag aan subsidie ontving. Soms stamde dat al van lange tijd terug, andere keren was er een relatie met bijvoorbeeld zaalhuur van een gebruikte accommodatie.

Kunst en cultuur

Het college doet nu een voorstel, waarin de subsidies in zes categorieën zijn ondergebracht, waaronder kunst en cultuur, recreatie, welzijn en sport.

Per categorie wordt een subsidieplafond ingesteld. Dat houdt in dat verenigingen tot een maximum bedrag kunnen krijgen, afhankelijk van het aantal leden en de activiteiten die ze ontwikkelen.

Maar ook wordt een subsidieregeling voorgesteld voor ’eenmalige en vernieuwende activiteiten’ en is subsidie mogelijk voor activiteiten voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.

Toets

Wethouder Lydia Groot; ,,Tot nu toe bestonden die plafonds niet, dus was er eigenlijk geen toets mogelijk als een vereniging subsidie aanvroeg.’’

Het bedrag aan subsidie is losgekoppeld van de accommodaties. Transparant is gemaakt hoeveel accommodaties kosten en waar die inkomsten vandaan komen. Ook dat vindt Groot eerlijker. ,,Een voetbalvereniging met veel velden kost uiteraard meer dan bijvoorbeeld een volleybalclub. En ook het Postkantoor is een duur gebouw, dat kun je niet omslaan per voorstelling.’’

Dat nu inzichtelijk is gemaakt aan welke regels subsidies moeten voldoen wil niet zeggen dat sommige verenigingen veel minder zullen krijgen. Op basis van de prognoses wordt verwacht dat van de 95 subsidieontvangers in Stede Broec er acht minder subsidie zullen ontvangen in 2020 volgens de nieuwe regeling.

Nadelig effect

Dit geldt bijvoorbeeld voor SAV, maar dan gaat het volgens de wethouder niet om om heel hoge bedragen. Het nadelige effect is nog geen tien procent. Er wordt dan ook geen afbouwregeling voorgesteld. Ook bleek dat de ene muziekvereniging minder kreeg dan de andere. Dat wordt rechtgetrokken.

De politiek buigt zich dinsdagavond over de nieuwe subsidieregelingen. Daarbij zijn overigens nog niet de bezuinigingen meegenomen, waar Stede Broec zich mee geconfronteerd ziet.

Groot: ,,Het gaat nu om het in kaart brengen van het subsidiebeleid. Het is mogelijk dat de raad besluit dat op alle subsidies volgend jaar bezuinigd moet worden. Of juist niet. Dat staat los van de discussie over een transparant subsidiebeleid.’’

Meer nieuws uit West-Friesland

Meest gelezen