Elf ’lintjes’ in de gemeente Den Helder, tien voor inwoners

Den Helder

Tien inwoners van de gemeente Den Helder hebben vanochtend uit handen van burgemeester Schuiling een Koninklijke onderscheiding opgespeld gekregen tijdens de traditionele lintjesregen.

Fred Laks (74), mevrouw Van Etten-van der Meer (87), Jacques Bierens (73), de basketbalbroers Gerard en Frans Luyckx (56 resp. 52), Adri van Wifferen-de Vos (70), Peter Boer (63), Willem Nanninga (64), Tjitske Biersteker-Giljou (64) en Peter de Vrij (60) kregen allen de versierselen opgespeld in de KeyKeg-zaal van De Kampanje.

Negen van hen werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau en één (Gerard Luyckx) werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau met de zwaarden.

Aansluitend reikte de burgemeester, op locatie en namens de burgemeester van Amsterdam, nog een Koninklijke onderscheiding uit aan een inwoner van Amsterdam, Peter Kramer. Dit vanwege zijn bijzondere verdiensten, onder andere voor de gemeente Den Helder. Kramer is financieel directeur van Woningstichting Den Helder.

’De marineburgemeester’, zo typeerde de Helderse burgemeester Schuiling de gedecoreerde Fred Laks (74). Laks was bestuursvoorzitter en voorzitter van de Raad van Toezicht van het Nationaal Redding Museum Dorus Rijkers. Tevens was hij bestuurslid van de Stichting Zijper Molens, raadslid in Den Helder en vertrouwenspersoon bij het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Thans is hij actief als bestuurslid van de Haven en Scheepvaart Vereniging Den Helder en bij de Rotary Club Den Helder.

’Een 87-jarige spring-in-’t-veld’, is mevr. Van Etten-van der Meer volgens de uitreikende burgemeester Schuiling. Veertig jaar lang was mevrouw Van Etten-van der Meer vrijwilliger in het Helderse ziekenhuis, waar ze ondersteuning verleende bij de kerkdiensten en patiënten begeleidde. Vanaf 1988 tot heden is vrijwilliger in verpleeghuis Den Koogh en staat ze altijd klaar voor eenzame ouderen. Daarnaast is ze nog altijd actief als vrijwilliger bij het wooncomplex De Polder Hoeve/Polder Residence in Breezand.

Jacques Bierens is zo iemand waarbij je verbaasd bent dat hij nog geen lintje had’, merkte burgemeester Schuiling op. Jacques Bierens (73) is tot aan zijn pensioen werkzaam geweest bij de Koninklijke Marine Luchtvaartdienst. Sinds 1998 is hij vrijwilliger en bestuurslid van de stichting vrienden van de traditiekamer Marineluchtvaartdienst. Vanaf 2000 is hij onbezoldigd actief bij de Servicedienst WonenPlus. Bierens verricht veel klusjes voor de doelgroep in en om het huis en is altijd bereid een stapje extra te doen.

Gerard Luyckx geeft basketbaljeugd zelfvertrouwen, op spelende wijze’, aldus het ’juryrapport’ over de 56-jarige Nieuwedieper. Gerard Luyckx zet zich al sinds 1975 als trainer/coach belangeloos in voor de Helderse basketbalvereniging Noordkop. Dat doet hij voor meer dan twintig uur per week. ’Hij stimuleert en motiveert de jeugdsporters, leert ze zelfverzekerdheid, doorzettingsvermogen en vooral plezier te hebben in de sport’, stelde Schuiling. In het dagelijks leven is hij Opperwachtmeester bij de Koninklijke Marechaussee.

Frans Luyckx staat altijd klaar voor basketballers die een individuele of extra training willen’, stelde burgemeester Schuiling. Net als zijn vier jaar oudere broer Gerard heeft Frans Luyckx (52) een groot basketbalhart. Toe te schrijven aan het basketbalpleintje dat de gemeente ooit plaatste voor hun ouderlijk huis aan de Herzogstraat. De liefde was daarmee ontloken. Frans is sinds 1980 trainer/coach van BV Noordkop. Hij is medewerker Technische Zaken en staat altijd klaar voor individuele en extra trainingen voor spelers.

’Wat heeft u veel gedaan, wat doet u nog steeds veel’, zo begon de lofzang over supervrijwilliger Adri van Wifferen-de Vos (70). Vanaf 1980 heeft ze veel functi4es vervuld voor het KWF: collectant, secretaris, voorzitter, wijkhoofd en organisator. Al negentien jaar is Van Wifferen-de Vos ouderling, voorzitter en teamlid van de Ontmoetingskerk Julianadorp. Ook gaat ze nog altijd namens het Rode Kruis mee op vakantie om zieke mensen een onvergetelijke tijd te bezorgen en is ze wettelijk vertegenwoordiger van een oudere dame.

In de moeilijke tijden die de Koninklijke Marine achter de rug heeft, stond Peter Boer ’tegen de wind in, koersvast’. Boer (63) was een van de drijvende krachten achter de ontvlechting van het Marinebedrijf uit de DMO. Als lid van het Defensieonderdeel Medezeggenschapscommissie van het Commando Zeestrijdkrachten vertegenwoordigde hij tienduizend werknemers. Hij gold als pleitbezorger voor het marinepersoneel, zocht altijd naar oplossingen en legde onpopulaire besluiten uit aan zijn achterban.

’Als er een dubbeltje moest worden uitgeven’, hield Willem ’m zolang vast dat de afbeelding erop helemaal blauw was’. Aldus een anekdote over Willem Nanninga (64), voormalig schatkistbewaarder bij tennisvereniging Topspin/MBSOV en thans penningmeester bij de voetballers en -sters van FC Den Helder. Bijna twee decennia zette Naninga zich op diverse fronten in voor de tennisclub. Vanaf 2010 maat hij zich verdienstelijk voor FC Den Helder. Tussen 2010 en 2017 was Nanninga wijkhoofd van KWF Kankerbestrijding.

Volksvertegenwoordigers die ten minste twaalf jaar (aaneengesloten) in de raad hebben gezeten, krijgen daarvoor een ’lintje’. Dus ook Tjitske Biersteker-Giljou (64), momenteel wethouder. Maar daarvoor tussen 2002 en 2018 gemeenteraadslid voor de Christen Unie. Daarnaast is ze betrokken bij onder meer Overleg Beschermd Wonen/Maatschappelijke Opvang Centrumgemeenten, Bestuurlijk Overleg Maatschappelijke Opvang/Beschermd wonen en Vrouwenopvang/Veilig thuis en Regionaal Platform Fraudebestrijding.

Ook bestuurder Peter de Vrij (60) is in verschillende periodes tussen 2002 en 2018 actief geweest als raadslid, namens de PvdA. Vóór 1994 is De Vrij ook nog secretaris en voorzitter geweest van het afdelingsbestuur van de PvdA. Daarnaast is hij ook op veel vlakken als vrijwilliger werkzaam geweest. Als voorzitter van FC Den Helder, van het bestuur van Lokale Omroep Stichting (LOS) en van wielermeerdaagse Tour de Lasalle. Ook heeft hij vele jaren diverse functies bekleed binnen de Marine Sport Vereniging Zeemacht.

Binnen Den Helder en Woningstichting wordt Peter Kramer (59) gezien als een van de belangrijkste mensen achter het slagen van de herstructurering van de binnenstad. De in Amsterdam woonachtige Kramer is tevens penningmeester van de Stichting Sail Den Helder en lid van de Raad van Toezicht bij Scholen aan Zee. Kramr is ook organisator van de Amsterdamse Pride. Hij ontving hiervoor in 2014 samen met anderen de Andreaspenning, een penning voor mensen die zich inzetten voor Amsterdam.

Meer nieuws uit Den Helder e.o.

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.