Twijfels over jeugdzorg van Horizon-locatie in Bakkum: terugkeer van jongeren bij Transferium in Heerhugowaard

Transferium in Heerhugowaard
© Archief: Jan Jong Fotografie
Heerhugowaard

Minderjarigen met ernstige gedragsproblemen of ontwikkelingsstoornissen aan wie gesloten jeugdzorg door Horizon-instelling Antonius in Bakkum zou moeten worden geboden, zijn ondergebracht bij Parlan/Transferium in Heerhugowaard.

Het gaat om minimaal vijf kinderen.

Parlan/Transferium is die taak begin februari juist ten faveure van Horizon Jeugdzorg door achttien gemeenten in Noord-Holland Noord ontnomen, na een aanbestedingsprocedure en rechtszaak om dat besluit ongedaan te maken.

Onderaannemer

Nu is de instelling in Heerhugowaard, mede op last van de kinderrechter in Alkmaar, als onderaannemer van Horizon actief.

In een recente uitspraak is bepaald dat plaatsing van een van de minderjarigen op de locatie Antonius in strijd is geweest met kwaliteitseisen uit de Jeugdwet.

En dat Parlan/Transferium de regie over de behandeling van het betrokken meisje moet overnemen.

Lees ook: Politieke ophef over gesloten jeugdzorg in Noord-Holland Noord: ’Kinderen zijn geen pak koffie’

Veiligheid

Volgens het vonnis zijn in Bakkum ’zorg en veiligheid onvoldoende afgestemd op de specifieke problematiek’ van het kind, is haar behandeling nooit van de grond gekomen en heeft zij onvoldoende scholing genoten.

Hierdoor is volgens de rechter geen passende zorg geboden en was overplaatsing noodzakelijk.

De Raad voor Kinderbescherming heeft eerder twijfels geuit over Horizon-locatie Antonius, waar plaats is voor maximaal dertig minderjarigen en momenteel acht kinderen verblijven.

Herrie

De verbouwing van dit voormalige kindertehuis in Bakkum tot opvang- en behandelplek was tot voor kort niet afgerond, waardoor jongeren en hulpverleners soms in de herrie zaten.

Verder is het aanbod niet in alle gevallen toereikend en is de behandeling van diverse jongeren daardoor gestagneerd.

Bovendien zouden onderwijs, dagbesteding en veiligheid niet (altijd) op orde zijn.

Lees ook: Zonder een school moet de jeugdzorg in uiterste geval uit Antonius vertrekken

Klachten

Ook Defense for Children trok eerder aan de bel over de Horizon-locatie in Bakkum.

Deze belangenorganisatie ontvangt regelmatig klachten en signalen van ouders en advocaten.

Afzondering

Zij stellen dat Horizon de situatie in Bakkum niet onder controle heeft, over onvoldoende gekwalificeerd personeel beschikt en vrijheidsbeperkende maatregelen als fixatie, kamerplaatsing en afzondering buitensporig toepast.

Horizon erkent dat er ’een aantal’ minderjarigen met ernstige gedragsproblemen en/of ontwikkelingsstoornissen uit Noord-Holland Noord geen onderdak krijgt op haar dit jaar geopende locatie Antonius in Bakkum, maar bij Parlan/Transferium in Heerhugowaard.

Lees ook: Parlan en Horizon delen ’koek’ gesloten jeugdzorg: open houden Transferium in Heerhugowaard kost miljoenen

’Niks vreemds’

„Dat kan prima, daar is in een hoofd- en onderaannemersconstructie niks vreemds aan”, aldus woordvoerster Josephine Veldhoen.

„Wanneer wij op bepaalde gebieden de specialistische zorg niet in huis hebben, schakelen we die via andere zorgaanbieders in.’’

Wethouder John Does van Heerhugowaard stelt namens de 18 betrokken gemeenten dat het ’belang van het kind altijd voorop staat’.

Bekend

„Als dat inhoudt dat niet Antonius, maar Transferium de beste plek is, dan is dat zo. In veel gevallen zijn ze daar ook eerder opgenomen en met die instelling bekend.”

Transferium-directeur Vrank Post wil desgevraagd geen commentaar geven.

De zorgen bij de Raad voor de Kinderbescherming en Defense for Children over Antonius deelt Does niet. „De inspectie (gezondheidszorg en jeugd, red.) en het ministerie zijn zeer tevreden over Horizon.”

Onderwijs

Veldhoen stelt dat veiligheid en onderwijs in Bakkum nu zijn geborgd. „Er staan twee volledig getrainde teams klaar. Alle kinderen krijgen onderwijs.”

Dat anderen daar twijfels over hebben, ’is onterecht’ en ligt volgens de instelling aan de vernieuwende aanpak (maatwerk bieden, jongeren en ouders zelf hun toekomstperspectief laten bepalen) die Horizon voor ogen staat.

Vergrootglas

„Een opstartend team heeft sowieso tijd nodig om ingespeeld te raken. Vanwege de perikelen rondom de aanbesteding, liggen we sowieso onder een vergrootglas’’, aldus Veldhoen.

,,Wat wij vooral waarnemen, is dat de manier van werken die wij hanteren nog moeilijk wordt geaccepteerd. Iedereen moet eraan wennen dat jongeren en ouders meer regie krijgen over hun jeugdzorgtraject. En dat wij niet de geslotenheid hanteren, met hoge hekken om weglopen te voorkomen, zoals andere instellingen.”

Kortzichtig

De uitspraak van de rechter dat het pand niet op orde is, de veiligheid onvoldoende en het behandelaanbod niet passend, betreurt Horizon. Veldhoen: „Dat is een zeer kortzichtige conclusie.”

Meer nieuws uit Alkmaar

Meest gelezen