Premium

Klein ’mea culpa’ voor gekleurde muren in Grote Kerk van Alkmaar

Alkmaar

Een klein ’mea culpa’ van Stichting tot Behoud Monumentale Kerken over de gekleurde muren in de Grote Kerk. Klein, want de spijtbetuiging is niet voor de kleuren en de tentoonstelling zelf. Zij is voor de gang van zaken.

,,Wij hebben hier weliswaar te goeder trouw gehandeld, maar hadden een en ander vooraf moeten afstemmen met de vakgroep Erfgoed van de gemeente en een vergunningentraject moeten volgen. Voor deze omissie hebben wij richting het college en de vakgroep een welgemeend mea culpa laten horen’’, aldus Jos Krieckaert van de stichting.

Meer nieuws uit Alkmaar

Meest gelezen