Premium

’Buitengebied rond Heiloo moet open blijven’

’Buitengebied rond Heiloo moet open blijven’
Het theehuisje op landgoed Ter Coulster. Dergelijke gebouwen zouden ’beter beleefbaar’ moeten worden.
© Foto gem. Heiloo
Heiloo

Hoe moet het buitengebied van Heiloo in de toekomst worden ingericht? Zo’n honderd burgers dachten het afgelopen jaar mee. Enkele conclusies: Het gebied open laten, overschakelen naar ’natuurinclusieve’ landbouw, en zonneweides alleen op industrieterreinen.

Dat staat in het rapport ’Gewaardeerd Landschap’, gemaakt in opdracht van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Wethouder Rob Opdam nam het gisteren in ontvangst bij het historische Maalwater aan de noordwestkant van Heiloo.

Het grootste deel van het buitengebied van Heiloo is in gebruik bij agrariërs. Het wordt steeds moeilijker om de benodigde schaalvergroting te realiseren. De landbouw, zo wordt gesteld in het rapport, zou eigenlijk moeten overschakelen naar een sector waar natuur en landschap niet onder lijden: verantwoord produceren.

Daarvoor zouden deze landbouwproducten hogere prijzen moeten krijgen, of zou inkomensondersteuning nodig zijn. Volgens de agrariers die hebben meegedaan aan de inspraakrondes is er zeker belangstelling voor ’natuurinclusieve landbouw’.

Verrommelen

Over de inrichting van het buitengebied vonden zo ongeveer alle betrokkenen dat dat zo open mogelijk zou moeten blijven en niet zou moeten verrommelen. Weides met zonnepanelen zouden bijvoorbeeld niet in het open veld, maar bijvoorbeeld op de oude vuilstort in de Boekelermeer neergezet kunnen worden. De huidige grote bollenschuren zouden zelfs naar bedrijventerreinen verplaatst kunnen worden, maar het is maar de vraag of de bollentelers dat willen.

De rapporteurs bevelen onder andere aan, de oude waterlopen rond het dorp te accentueren: de Die aan de oostkant en de Hoevervaart aan de noordwestkant. „Die kunnen beter zichtbaar en beleefbaar gemaakt worden, bijvoorbeeld door ze bevaarbaar te maken.”

Verder zou het contrast tussen de groene strandwal en het open buitengebied duidelijk gemaakt kunnen worden door doorkijkjes en door de karakteristieke heggen en houtwallen op de strandwal te behouden of terug te brengen.

Meer nieuws uit Alkmaar

Meest gelezen