Castricum: variabel tarief restafval

Castricum: variabel tarief restafval
Castricum

De gemeente Castricum gaat over op de invoering van ’diftar’, een variabel tarief voor restafval. Wie minder restafval inlevert, betaalt minder.

Volgens de gedachte ’de vervuiler betaalt’, draaien degenen die het meest restafval produceren op voor de hoogste kosten. Nu nog is de afvalstoffenheffing gebaseerd op de grootte van het huishouden; eenpersoons, tweepersoons of meerpersoons.

Basistarief

Straks gaat het basistarief fors omlaag en komt daar bovenop een variabel deel. Die wordt vastgesteld aan de hand van de grootte van de container waarvoor een huishouden kiest. Ook de frequentie van het aantal keer dat de container geleegd wordt, wordt meegerekend. Dus hoe vaker je je container met restafval leegt, hoe meer je betaalt.

Allemaal bedoeld om de hoeveelheid restafval in te dammen, aldus het college van b en w in een voorstel aan de gemeenteraad in het beleidsplan grondstoffen.

Wethouder Paul Slettenhaar: „Inzet is dat we drastisch teruggaan in de hoeveelheid restafval die we overhouden. Van 216 kilo nu naar 30 kilo per persoon per jaar.’’

Om meer afval te scheiden krijgen Castricummers een extra container voor plastic, metalen verpakkingen en drankkartons (pmd). In de wijk met ruimtegebrek komen ondergrondse containers. Nu nog wordt het ingezameld via de plastic zakken aan de lantaarnpalen, maar lang niet al het pmd komt daarin terecht. Een aparte container thuis maakt het een stuk makkelijker om al die verpakkingen apart aan te leveren. Veel inwoners zien hem graag komen, zo bleek uit een enquête over afval vorig jaar.

Ook als het gaat om andere afvalstoffen, moet scheiden makkelijker worden gemaakt. Bij de milieuparkjes komen voldoende voorzieningen voor papier, textiel en luiers. Voor flatbewoners komt er een gft-inzameling en bij het afvalbrengstation kan de bezoeker ook spullen voor de kringloopwinkel inleveren.

Wie veel luiers of incontinentiemateriaal heeft, kan dit kwijt bij speciale brengpunten of krijgt korting op de afvalstoffenheffing. Er worden op zeven plaatsen in de gemeente luierafvalpunten ingericht.

Afvalkalender

Naar verwachting gaan eind dit jaar de veranderingen van de pmd-inzameling in. Tegelijk verandert de afvalkalender: voor zowel PMD als restafval is de inzameling eens in de drie weken. De variabele afvaltarieven gaan in 2021 in.

Wethouder Paul Slettenhaar: „We gaan het afval scheiden zo gemakkelijk mogelijk maken. En er is ook een financiële prikkel: wie weinig restafval overhoudt, is goedkoper uit.”

Meer nieuws uit Kennemerland

Meest gelezen